Cloudsourcing

Actueel

Waakzaam blijven voor cybercrime

For English version please see below. In een eerder nieuwsbericht meldden we al hoe we als Intermax Group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR en Guida) tal van maatregelen hebben genomen om onze klanten onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met bijna tweehonderd medewerkers werken wij dag en nacht om de toegang tot data en applicaties veilig en beschikbaar te houden. Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat er door cybercriminelen misbruik gemaakt wordt van de huidige crisis. Er duikt steeds meer malware en ransomware op, waarbij zogenaamd informatie over COVID-19 wordt geboden. Zo werden de toch al ernstig overbelaste ziekenhuizen in Spanje het slachtoffer van Netwalker-malware na het openen van een frauduleuze link naar ‘Informatie over COVID-19’. Zoals gezegd, doen wij er alles aan om deze cybercrime aan de voordeur te stoppen. Alle e-mail die over onze mailservers loopt, wordt grondig gescand en geschoond. De Nationale Anti-DDoS Wasstraat werkt goed; er worden continu aanvallen met succes afgeweerd. Ook hebben wij proactief aanvullende maatregelen genomen om cybercriminaliteit verder in te dammen. Maar ook u kunt maatregelen nemen om malware en ransomware tegen te gaan: Ons belangrijkste advies is om uw medewerkers opnieuw op het hart te drukken waakzaam te zijn. Vraag hen nadrukkelijk om nooit op links in ongevraagde e-mails te klikken en op hun hoede te zijn voor e-mailbijlagen. Wijs uw medewerkers op het belang van vertrouwde informatiebronnen - zoals de officiële overheidswebsites voor actuele, op feiten gebaseerde informatie over COVID-19. Verder is het zaak dat uw Virtual Private Network (VPN) en andere systemen voor externe toegang volledig zijn gepatcht en dat alle IT-securitymaatregelen correct geconfigureerd zijn, zoals firewalls, anti-malware en intrusion prevention. Let op dat u en uw medewerkers nooit zomaar software downloaden, met name wanneer een programma ogenschijnlijk belangrijke COVID-19-informatie zegt te bevatten. Heeft u vragen, een calamiteit of technische uitdaging, neem dan contact op met uw servicemanager of direct met ons kantoor op 010-7104444. Heeft u het vermoeden van een securityincident, belt u dan zo spoedig mogelijk met ons of onze forensische collega's van NFIR via 088-3230205 (24/7). NFIR stelt 100 uur gratis advies en technische expertise beschikbaar via Wij Helpen Ziekenhuizen. Bezoek voor meer informatie: www.wijhelpenziekenhuizen.nl.   English version Stay alert In a previous news post, we informed you on how we as a group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR and Guida) have taken various measures to serve clients as best we can under the current circumstances. With almost two hundred employees, we are working day and night to ensure all access to data and applications is secure and always available. Lately, we have noticed that cyber criminals are taking advantage of the current crisis. Increasingly more malware and ransomware is emerging, often disguised as updates about COVID-19. The already struggling hospitals in Spain fell victim to Netwalker malware after opening a fraudulent link to ‘Information about COVID-19’. We are doing everything within our power to stop this cybercrime from crossing the threshold. All email traffic processed by our email servers is thoroughly scanned. The Anti-DDoS Wasstraat is successfully defending our systems against attacks. We also have proactively taken extra measures to further curb cybercrime. You can take measures to combat malware and ransomware as well: Our most important advice is to urge your employees to be vigilant. Ask them expressly to never click on links in unwanted emails and to be very careful when it comes to email attachments. Remind your employees of the importance of reliable information sources such as official government websites, for up-to-date, fact-based information about COVID-19. It is also key that your Virtual Private Network (VPN) and other systems for external access are fully patched and that all IT security measures have been configured correctly, including firewalls, anti-malware and intrusion prevention. Make sure that you employees never download software without permission, especially when a program implies to contain important information on COVID-19. If you have questions, a calamity or a technical challenge, please call your service manager or our office at +31 107 104 44. Do you believe there has been a security incident? Please call us or contact our forensic team at NFIR at +31 88 323 02 05 (24/7). NFIR offers 100 hours of free advice and technical expertise via Wij Helpen Ziekenhuizen (We Help Hospitals). More information can be found on www.wijhelpenziekenhuizen.nl.

Lees meer
Maatregelen omtrent het coronavirus

For English version please see below. Gistermiddag kondigde minister-president Rutte nieuwe maatregelen af vanwege het coronavirus. Ook Intermax scherpt proactief het beleid verder aan om de continuïteit van onze dienstverlening aan u te kunnen blijven garanderen. Met ingang van vandaag zijn alle afdelingen binnen Intermax opgesplitst. De groepen werken verspreid over de vier kantoren van Intermax, op twee locaties in Rotterdam, in Utrecht en in Zwolle. Alle medewerkers zijn exclusief gebonden aan de toegewezen kantoren en zullen de andere locaties niet bezoeken. Dat betekent dus ook dat interne meetings tussen kantoren of met medewerkers die thuis werken, uitsluitend virtueel worden gehouden of worden verplaatst. Ook beperken wij alle fysieke meetings. Bij externe afspraken wordt kritisch gekeken of deze telefonisch of virtueel kunnen worden gevoerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt gezorgd dat er zo min mogelijk collega’s fysiek aanwezig zijn. In geval van calamiteiten maken wij onderscheid tussen groepen medewerkers die onze klanten op afstand helpen en medewerkers die, indien nodig, op locatie komen. Op deze wijze voorkomen wij ook hier vermenging. Vanzelfsprekend blijven ook de eerder genomen maatregelen van kracht. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over de te nemen hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en beschikken over de benodigde middelen om thuis hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Medewerkers met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of die terugkomen uit risicogebieden, worden verplicht om thuis te werken. Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en doen er alles aan om de risico’s voor onze medewerkers en klanten zoveel mogelijk te beperken. Wij houden u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u advies over uw eigen situatie, neemt u dan contact op met uw servicemanager.   English version Update: Coronavirus Precautions Yesterday, Dutch Prime Minister Rutte announced new precautions due to the spreading coronavirus. We want to inform you that Intermax is continuously improving and updating safety precautions to ensure continuity and availability of our services to our clients. Effective today, all Intermax departments have been split up in smaller teams, across different geographic locations. All groups are spread across our four offices in Rotterdam, Utrecht and Zwolle. Our employees are assigned to a specific location and will not visit the other offices. Internal meetings between teams in different offices or with colleagues working from home, will be run digitally or rescheduled. We are also limiting all physical meetings. In case of external meetings, we review if these can be held as conference calls or virtually. If not, we ensure that as few colleagues as possible attend the meeting. In case of a client emergency, we separate groups of employees that provide remote support from teams that, when necessary, will make location visits. This is another way we prevent contact between teams. All previous measures will stay in place. Our employees are informed about all standard hygienic measures and precautions. They are also equipped to work from home if necessary. Colleagues with symptoms such as a cold, coughing, sore throat or fever and employees travelling from high risk areas, are required to work from home. We continue to follow and abide by RIVM guidelines and work hard to limit any risk for our employees and customers. We will continue to keep you updated about the latest news. Should you have any questions or if you require advice about your own situation, please contact your Service Manager.

Lees meer
Intermax vervangt core-netwerk zonder downtime

In het weekend van 29 februari 2020 heeft een tiental Intermakkers het mission critical core-netwerk van Intermax gemigreerd - zonder dat klanten daar downtime bij hebben ondervonden. Volgens Niels Ardts, Lead Cloud Architect, is dat niet meer dan logisch gezien de aard van de dienstverlening van Intermax. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor mission critical-systemen van onze klanten. En daar hoort bij dat je ook apparatuur vervangt zonder downtime. Dat kost extra tijd en geld, maar het kán wel’, zegt Niels. Tweeduizend manuren en een jaar voorbereiding Niels en zijn team hebben een jaar gewerkt aan de voorbereiding van de migratie. De meeste tijd is besteed aan de reeks uitvoerige testen. Het projectteam heeft het volledige platform van Intermax nagebouwd, inclusief VM’s, firewalls en switches. Vervolgens is alles uitvoerig getest, tot de oplossing volledig solide werd bevonden. Niels: ‘We zoeken alles tot op de bodem uit – ook als dingen goed gaan. We willen echt snappen hoe én waarom alles werkt.’ Tijdens het gehele proces is kritisch naar de oplossingen gekeken. Niels: ‘Vanwege het kritieke belang van ons netwerk hebben we niet zomaar aangenomen dat wat de vendor zegt, waar is. We hebben echt alles zelf getest en wilden zelf het vertrouwen hebben dat de oplossing werkt.’ De enorme operatie kostte meer dan tweeduizend manuren en is volledig in-house uitgevoerd. Automation en 120 kleine migraties De inrichting van de configuratie is 100 procent geautomatiseerd. Niels legt uit: ‘Wij wilden risico’s op menselijke fouten door manuele handelingen zo veel mogelijk voorkomen. Om deze reden hebben wij de configuratie in kaart gebracht in de vorm van een ‘desired state’ en deze vervolgens geautomatiseerd ingericht.’ De totale migratie was opgesplitst in circa 120 kleinere migraties. ‘Hierdoor ontstond minder druk op de operatie, konden wij risico’s beperken en was ook beter te herleiden waar potentiële problemen zouden ontstaan’, zegt Niels. Dankzij de redundante uitvoering van vrijwel alle verbindingen en componenten in onze infrastructuur konden klanten vervolgens zonder downtime worden gemigreerd. Het nieuwe core-netwerk Het nieuwe netwerk is gebaseerd op EVPN-VXLAN in plaats van dat er gebruik gemaakt wordt van traditionele Laag 2-protocollen. Deze keuze komt de betrouwbaarheid van het netwerk ten goede en verhoogt de efficiëntie van de verbindingen. Ook beschikt het netwerk over nog hogere redundantie. Bovendien heeft het nieuwe netwerk ruim vier keer zoveel capaciteit tussen de onderlinge datacentra. Dit stelt Intermax in staat om eventuele storingen nog sneller op te lossen. Niels: ‘Met het oog op de groeiende hoeveelheid dataverkeer en aangesloten locaties, zijn wij proactief aan de slag gegaan met de verbeteringen aan ons netwerk. Het is belangrijk dat Intermax ook in de toekomst stabiele dienstverlening kan blijven garanderen.’

Lees meer
Intermax wint VMware Most Promising Cloud Partner of the Year Award

Intermax heeft VMware’s Most Promising Cloud Partner of the Year Award ontvangen. De organisatie werd erkend tijdens de VMware Partner Awards 2020, die plaatsvond op 13 februari 2020. Andere genomineerden voor de award waren onder meer KPN, Simac en Equinix. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn enorm vereerd met deze benoeming. Om na ruim 25 jaar nog steeds als veelbelovend te worden gezien, betekent dat wij nog altijd een innovatieve speler zijn. Dit is een echte teaminspanning tussen onze partners bij VMware en het fantastische team Intermakkers!” Henry Godwin – Director Cloud Providers Business Northern EMEA VMware , Herwin Jan Steehouwer – Directeur Business Development Intermax, Ludo Baauw CEO Intermax, Gunar Nijenhuis – Cloud Aggregator Manager VMware. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld om onder andere de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden.

Lees meer
Intermax genomineerd voor twee VMware partner-awards

Intermax is door VMware genomineerd voor twee partner-awards: Most Promising Cloud Partner of the Year én Most Innovative Cloud Partner of the Year. De andere genomineerden zijn onder andere KPN, Simac en Equinix. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn erg trots op deze nominatie. Dat Intermax als Rotterdamse organisatie op de shortlist staat, is een enorm compliment en een kroon op de samenwerking met VMware. Bovendien wordt hiermee door een toonaangevende leverancier de groei die Intermax doormaakt zichtbaar gemaakt. We kijken met spanning uit naar de bekendmaking.” De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens VMware’s Partner Award-event op donderdag 13 februari 2020.

Lees meer
Intermax en NFIR lanceren nieuwe EPD-auditmodule

Intermax heeft samen met NFIR, specialist op het gebied van forensische cybersecurity en tevens onderdeel van de Intermax Group, een auditmodule voor elektronische patiëntendossiers gelanceerd: EPD Insights. Deze nieuwe module draait inmiddels in een aantal ziekenhuizen.   Met de auditmodule worden zorginstellingen ondersteund in het voldoen aan de nieuwe eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bestuurders van zorginstellingen kunnen met deze module aantonen dat ze ‘in control’ zijn. Daarnaast levert de module belangrijke en actuele informatie voor de functionaris gegevensbescherming (FG) en certificeringstrajecten. Dergelijke complexe en kostbare trajecten kunnen met EPD Insights sneller worden afgerond. Ook neemt het risico op boetes van de AP aanzienlijk af. Onderdeel van schaalbare SOC/SIEM oplossing EPD Insights maakt onderdeel uit van de schaalbare SOC/SIEM oplossing van Intermax en NFIR. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld besluiten om met één applicatie te starten, zoals de monitoring van het EPD met EPD Insights, maar het is ook mogelijk om de gehele IT-infrastructuur - inclusief applicaties en in een passend groeitraject - te laten monitoren op afwijkingen. De module past ook in bestaande Security Information and Event Management (SIEM) platformen van zorginstellingen en andere organisaties die opereren met kritische infrastructuur. Forensische waarde Daarnaast heeft EPD Insights forensische waarde: elke inzage in ieder patiëntendossier wordt automatisch gemonitord. Hierdoor zijn afwijkingen in normale bevragingen - bijvoorbeeld wanneer een dossier te vaak of op een ongebruikelijk tijdstip wordt geopend - sneller vast te stellen. De auditmodule genereert heldere meldingen die gemakkelijk zijn op te volgen, zodat risicovolle situaties zo veel mogelijk worden voorkomen.  In bijzondere situaties is de inzage in een dossier met terugwerkende kracht vanuit elk mogelijk perspectief te bekijken. Dit is mogelijk doordat er een ‘forensic trail’ wordt opgebouwd. Hierdoor blijft ook loginformatie uit het verleden inzichtelijk.     De auditmodule wordt aangeboden als een service die maandelijks kan worden afgenomen. Meer weten? Neem contact op via het formulier rechts op deze pagina, we vertellen u hier graag meer over!  

Lees meer
Emergis brengt IT-omgeving onder bij Intermax

Emergis, een van de grotere GGZ-instellingen van Nederland, heeft zijn volledige IT-omgeving ondergebracht bij Intermax. Emergis wil hiermee zijn IT-organisatie toekomstbestendig maken en zijn IT-dienstverlening laten aansluiten bij de behoeftes van de interne organisatie, zowel op technisch als organisatorisch vlak. Het hele technische platform is redundant uitgevoerd, zodat de in totaal meer dan vijftig locaties van Emergis optimaal beschikbaar zijn. Bij de start van de transitie nam Intermax de IT-omgeving as-is over, waarna is gestart met de uitvoering van deelprojecten. De grootste uitdaging was het migreren van de werkplekomgeving, aangezien het werk bij een GGZ-instelling niet stil mag komen te liggen. Paul de Schipper, lid van de Raad van Bestuur van Emergis: “Dankzij de inspanningen van alle partijen is het migratietraject voorspoedig verlopen, zowel binnen de gestelde tijd als binnen het beschikbare budget.” Verhuizing werkplekomgeving Ludo Baauw, algemeen directeur van Intermax: “We hebben met minimale downtime de hele infrastructuur en het applicatielandschap overgezet naar onze HealthCloud. Het overzetten van de werkplekomgeving was voor ons een huzarenstuk. De omgeving waar alle virtuele werkplekken op draaiden moest worden verhuisd, maar het werk bij Emergis moest uiteraard doorgaan. We hebben daarom vooraf extra capaciteit van de Intermax HealthCloud naadloos geïntegreerd in de bestaande omgeving van Emergis. Met die tijdelijke overcapaciteit hebben we alle risico’s van de verhuizing kunnen wegnemen. Hier zit echt onze meerwaarde; we snappen de uitdaging waar Emergis mee zit bij zo’n verhuizing en waren niet begonnen aan deze verhuizing als we dit soort zaken niet vooraf heel goed hadden geregeld.” Intermax HealthCloud De Intermax HealthCloud combineert de flexibiliteit en snelheid van de public cloud met de veiligheid van een managed private-omgeving en is specifiek ontworpen voor zorginstellingen. De HealthCloud biedt zorginstellingen tevens mogelijkheden tot schaalbaarheid en kostenbeheersing van de ICT-infrastructuur. Alle data blijft gegarandeerd opgeslagen in Nederland. Het dataverkeer tussen de verschillende datacentra wordt bovendien versleuteld op het niveau van de glasvezels. Uiteraard is het geheel gecertificeerd volgens de strengste normeringen die gelden voor zorginstellingen.

Lees meer
“Mijn zorginstelling in de cloud – dat kan toch helemaal niet?!”

Met die quote begon Ludo Baauw zijn presentatie in april op de beurs Zorg & ICT. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is de HealthCloud gelanceerd. Deze oplossing is specifiek voor en met zorginstellingen ontwikkeld, en daar zijn we trots op! Intermax is al bijna 25 jaar actief in de zorgsector. We weten dat snelheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en veiligheid essentiële onderwerpen zijn voor veel zorginstellingen. De HealthCloud hebben we ontwikkeld op verzoek van én naar de wensen en eisen van de zorgsector. Zorginstellingen kunnen klein starten en cloudtechnologie inzetten als flexibele schil voor hun organisatie of juist direct de volledige omgeving door ons in beheer laten nemen. Belangrijk om te noemen is dat u hierbij niet vastzit aan langlopende contracten. U betaalt naar gebruik en kunt maandelijks op- of afschalen. Misschien heeft u bijvoorbeeld voor een groot onderzoek tijdelijk capaciteit nodig. Dit kan gemakkelijk gerealiseerd worden binnen de HealthCloud. Na afloop van het onderzoek kan daarna eenvoudig weer afgeschaald worden naar het oude niveau (en betaalt u alleen voor wat u heeft afgenomen). Veiligheid voor alles Er is nog steeds angst voor ‘de cloud’. Twijfel over veiligheid is daar een belangrijke oorzaak van; de cloud zou niet veilig kunnen zijn, zeker niet voor gevoelige data als patiëntgegevens. Uiteraard is inbinden op veiligheid binnen de zorg geen optie. Daarom zijn we een paar jaar geleden volledig gaan focussen op security in combinatie met hybride en private clouds. Dat noemen we ook wel ‘purpose built clouds’. We kijken naar wat de klant nodig heeft, wat ze precies met hun IT proberen te bereiken en welke eisen er zijn op het gebied van veiligheid en regelgeving. Op basis daarvan bouwen we dan een hybride of private cloud, speciaal voor die doelgroep. De HealthCloud is daar een perfect voorbeeld van en is bovendien gecertificeerd volgens de hoogste standaarden. Focus op de zorg Wij geloven dat u door het inzetten van de HealthCloud meer ruimte krijgt om te kunnen focussen op het ondersteunen van de zorgprocessen, en daarmee het slimmer inzetten van IT in de zorg. IT’ers binnen ziekenhuizen kunnen op deze manier nog meer van waarde zijn voor slimmere en betere zorg. Dat is ook de kern van de HealthCloud, een veilige omgeving die slimmere en efficiëntere inzet van IT in de zorg mogelijk maakt. Kortom, cloudtechnologie biedt uw zorginstelling juist grote voordelen. De juiste cloudoplossing voor uw zorginstelling kan niet alleen betaalbaar, schaalbaar en veilig zijn, het kan u ook helpen te voldoen aan wet- en regelgeving. Benieuwd naar hoe we dat bij andere zorginstellingen al gedaan hebben? We vertellen u er graag meer over!

Lees meer
NFIR neemt branchegenoot True Access over

NFIR, specialist in forensische IT-security en incident response, heeft branchegenoot True Access (True-xs) overgenomen. Met de overname breidt NFIR haar portfolio uit met nog completere diensten en krijgt True-xs de mogelijkheid aanvullende dienstverlening te bieden. Met het ingaan van de AVG, en de daarbij behorende verscherpte regelgeving voor gegevensbescherming en het melden van datalekken, stijgt de vraag naar de geavanceerde forensische IT-dienstverlening. Door de expertise van beide bedrijven te bundelen zijn specialisten van NFIR dag en nacht binnen enkele uren ter plaatse om digitale incidenten, zoals CEO-fraude of actieve hackers, onder controle te krijgen. Daarbij zijn de bedrijven in staat om na een security incident of datalek direct bewijs zeker te stellen en aan te dragen in gerechtelijke procedures. True-xs heeft hiervoor de benodigde justitiële toestemming al in bezit. Volledige keten aan securitydiensten “Dankzij deze overname kunnen we sneller onze gezamenlijke ambities verwezenlijken,” vertelt Arwi van der Sluijs, algemeen directeur van de nieuwe combinatie. “We groeien als bedrijf én bundelen onze kennis en ervaring. True-xs brengt onder andere de zogenaamde korpschef-goedkeuring in. Dit houdt in dat al onze medewerkers door de afdeling Korpscheftaken van de politie zijn gescreend. We hebben deze goedkeuring verkregen dankzij onze forensische expertise en de onderzoeksvergunning die we ook al in bezit hadden. Vertrouwen en expertise zijn cruciaal in onze branche,” licht van der Sluijs toe. Het personeel van True-xs gaat in zijn geheel over naar NFIR en binnen afzienbare tijd zal ook een gezamenlijk kantoor in Den Haag betrokken worden. NFIR is een joint-venture van de Intermax Group en Legian. “We kunnen dankzij deze overname door onze dochteronderneming NFIR het totale pakket op het gebied van cybersecurity bieden,” vertelt Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax Group. Klanten kunnen 24/7 bij de Intermax Group terecht voor de volledige keten aan securitydiensten. “Door deze overname ontstaat een belangrijke speler op de markt die een bijdrage levert aan de digitale veiligheid van bedrijfsleven en overheden,” voegt Marcel Paardekooper, algemeen directeur bij Legian toe. Over Intermax Group De Intermax Group is opgericht in 1994 en bestaat uit Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360 en NFIR-True-xs. Samen houden zij complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group hét aanspreekpunt. In totaal werken er 100 mensen; stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen cloudtechnologie en cybersecurity. De Group werkt voor organisaties die niet zonder een veilige en betrouwbare IT-omgeving kunnen. Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat. Bovendien is het de eerste partij in Europa die een cyberverzekering in de eigen dienstverlening integreerde. De Intermax Group is 100% in Nederlandse handen en geheel zelfstandig gefinancierd. Over Legian Legian is een consultancy en detacheringsorganisatie die met ruim 150 specialisten in vaste dienst al meer dan 20 jaar actief is. 100% Onafhankelijk en 100% Nederlands. Als ICT-kennispartner adviseren en begeleiden zij organisaties bij vraagstukken en projecten op het snijvlak van ICT en organisatie. De expertise van Legian richt zich met name op ICT infrastructuren, cybersecurity, sourcing en operational excellence. Legian werkt voor organisaties waar beschikbaarheid, continuïteit en beveiliging van ICT systemen een belangrijke rol spelen in de bedrijfsvoering.

Lees meer
Intermax lanceert HealthCloud voor zorginstellingen

Cloud- en managed security specialist Intermax lanceert vandaag de HealthCloud. Deze cloudomgeving combineert de flexibiliteit en snelheid van de public cloud met de veiligheid van een managed private omgeving en is specifiek en uitsluitend voor zorginstellingen. De HealthCloud speelt in op de vraag vanuit de zorgbranche naar flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenbeheersing van de ICT-infrastructuur. Intermax biedt met de HealthCloud een 100% Nederlandse oplossing voor zorginstellingen. Zorginstellingen kunnen met de HealthCloud klein starten en cloudtechnologie inzetten als flexibele schil voor hun organisatie, of juist direct de volledige interne omgeving door Intermax in beheer laten nemen. Daarbij zitten gebruikers niet vast aan langlopende contracten maar betalen zij naar gebruik en kunnen zij maandelijks op- of afschalen, bijvoorbeeld voor tijdelijke projecten, na applicatierationalisatie of om kosten te besparen wanneer de marktprijzen dalen. Vragen vanuit de sector “We merken dat organisaties in de zorgsector regelmatig tegen vergelijkbare uitdagingen aanlopen met hun IT-infrastructuur,” vertelt Ludo Baauw, algemeen directeur van de Intermax Group. “De zorgsector heeft behoefte aan snelheid, flexibiliteit en de garantie van Nederlandse veiligheid, en dat alles zonder de regie uit handen te geven. De IT-organisatie moet kunnen blijven functioneren zoals gewend en langzaam richting cloudtechnologie kunnen groeien, zonder dat er grote investeringen gedaan hoeven te worden.” De HealthCloud is daarmee een direct antwoord op de vragen vanuit de zorgbranche. De eerste organisatie die is aangesloten op de HealthCloud is Emergis, één van de grotere GGZ-instellingen van Nederland. Als eerste afnemer van de Healthcloud outsourcen ze met support van Intermax een groot deel van hun IT. “Toen we door Intermax werden benaderd voor deze oplossing hadden we er meteen vertrouwen in. Ze zijn als bedrijf groot genoeg om het aan te kunnen, maar ook weer niet zo groot dat we een nummer worden. De persoonlijke benadering is voor ons heel belangrijk. Bovendien weten we uit ervaring dat de technische kennis bij Intermax van bijzonder hoog niveau is”, vertelt Paul de Schipper, directeur van Emergis. Nederlandse veiligheid “De zorgsector levert essentiële diensten, verdeeld over veel verschillende private en publieke organisaties,” legt Baauw uit. “Uitwisseling van patiëntinformatie is de afgelopen jaren een veelbesproken onderwerp geweest.” De HealthCloud is aangesloten op diverse regionale zorgnetwerken, waardoor het mogelijk is om met andere zorgpartijen data uit te wisselen over geëncrypteerde verbindingen. Alle data blijft hierbij binnen de beveiligde omgeving van de HealthCloud. Bovendien zijn diensten als encryptie, disaster recovery en hyper-converged technologie standaard inbegrepen. Intermax heeft ruim 20 jaar ervaring als partner in verschillende zorgsectoren. Het bedrijf werkt intensief samen met en voor 17 grote zorggerelateerde instellingen en beheert specifieke zorgsoftwareapplicaties van onder andere Alphatron Medical, Minddistrict, Careweb, Chipsoft, Funatic en Forcare. Over Intermax Cloudsourcing Intermax Cloudsourcing is onderdeel van de Intermax Group, die werd opgericht in 1994 en verder bestaat uit Bizway, Guardian360 en NFIR. Samen houden zij complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group hét aanspreekpunt. Er werken in totaal 110 mensen; stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen cloudtechnologie en cybersecurity. De Group werkt voor organisaties die niet zonder een veilige en betrouwbare IT-omgeving kunnen. Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat. Bovendien is het de eerste partij in Europa die een cyberverzekering in de eigen dienstverlening integreerde. De Intermax Group is 100% in Nederlandse handen en geheel zelfstandig gefinancierd.

Lees meer
Bizway neemt volledig klantenbestand Internet Unie over

Bodegraven, 15 mei 2018 – Bizway, onderdeel van de Intermax Group, neemt per direct alle klanten over van Internet Unie, leverancier van hostingdiensten te Amsterdam en onderdeel van Switch Datacenters. Ook gaat Bizway een langetermijnsamenwerking aan met Switch voor de afname van datacenterruimte. Switch heeft besloten zich uitsluitend te richten op de datacenteractiviteiten en zocht naar een partij om Internet Unie over te nemen. Deze partij is nu gevonden in Bizway. Continuïteit blijft gewaarborgd “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat we hebben gekregen van Internet Unie,” vertelt Bart Lageweg, eigenaar van Bizway. “We geven onze nieuwe klanten een warm welkom. Niet alleen kunnen zij gratis gebruikmaken van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat, er zijn ook andere nieuwe diensten waar zij direct van profiteren. Deze nieuwe mogelijkheden danken we onder meer aan onze strategische samenwerking met de Intermax Group.” Internet Unie levert al meer dan 15 jaar continuïteit, veiligheid en kwaliteit aan bedrijven waar de internetomgeving een kritisch onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering is. “Onze klanten blijven op deze manier de aandacht krijgen die ze verdienen,” aldus Gregor Snip, algemeen directeur van Switch Datacenters. “Dankzij deze overname kan Switch zich concentreren op het ontwerpen, bouwen en verhuren van datacenters en hebben we met Bizway een toekomstvaste situatie voor deze klanten gecreëerd, waarbij de kwaliteit is geborgd.” 40% groei De overname van Internet Unie betekent ook dat zowel Bizway als de Intermax Group gestaag doorgroeien. “In februari van dit jaar mochten we ons strategische belang in Bizway wereldkundig maken,” vertelt Ludo Baauw, algemeen directeur van de Intermax Group. “Nu kunnen we alweer deze prachtige nieuwe stap melden. Ik ben erg trots dat Bizway hiermee in één keer met veertig procent groeit.” ============================================ Over de Intermax Group De Intermax Group is opgericht in 1994 en bestaat uit Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360 en NFIR. Samen houden zij complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group hét aanspreekpunt. In totaal werken er 100 mensen; stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen cloudtechnologie en cybersecurity. De Group werkt voor organisaties die niet zonder een veilige en betrouwbare IT-omgeving kunnen. Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat. Bovendien is het de eerste partij in Europa die een cyberverzekering in de eigen dienstverlening integreerde. De Intermax Group is 100% in Nederlandse handen en geheel zelfstandig gefinancierd.

Lees meer
Persbericht: Intermax neemt strategisch belang in Bizway

De Intermax Group neemt een strategisch belang van 50% in Bizway, specialist in hosting en systeembeheer. Zo wil de groep de forse groei van Intermax Cloudsourcing verwerken en Bizway helpen zichzelf verder te ontwikkelen. Einddoel is zowel de klanten van Intermax als van Bizway optimaal te blijven bedienen, met behoud van de hoge kwaliteit en persoonlijke aandacht die zij van beide bedrijven kennen. Mede dankzij een verregaande automatisering van de dienstverlening heeft Bizway zijn sporen de afgelopen jaren ruimschoots verdiend. Doorgroeien is de volgende stap. Met deze samenwerking wil Intermax het bedrijf daarbij helpen. Niet alleen wat betreft dienstverlening, maar ook qua kernwaarden en cultuur sluiten Intermax en Bizway naadloos op elkaar aan. Beide bedrijven zijn financieel gezond en krijgen veel lof van zowel klanten als medewerkers. Kennis verbreden en vergroten “Samenwerken is een must in deze markt,” vertelt Bart Lageweg, eigenaar van Bizway. “Als kleinere partij kun je alleen overleven met een partner waar je je prettig bij voelt. Die partner hebben we in Intermax gevonden.” Bestaande Bizway-klanten gaan van de samenwerking met de Intermax Group alleen maar positieve dingen merken, benadrukt Lageweg. “We zetten deze stap zodat we onze kennis kunnen verbreden en vergroten. Zo maken we Bizway klaar voor de toekomst.” “Hoewel we in grootte verschillen, gaan we als gelijkwaardige partners verder,” aldus Ludo Baauw, directeur van de Intermax Group. “Bizway barst van de slimme mensen. Wij helpen hen door te groeien, zij helpen ons onze enorme groei vorm te geven en mogelijk te maken.” Baauw legt uit dat Bizway daarnaast ook dezelfde bedrijfscultuur en visie op werkgeverschap heeft. “We willen op dezelfde manier voor ons personeel zorgen, en in het bijzonder ook jong talent kansen bieden binnen onze industrie,” aldus Baauw. De leiding over Bizway blijft in handen van Lageweg. Ook de vestiging in Bodegraven blijft bestaan. Over de Intermax Group De Intermax Group is opgericht in 1994 en bestaat uit Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360 en NFIR. Samen houden zij complexe cloudinfrastructuren en geavanceerde securitydiensten 24/7 beschikbaar. Ook voor forensische IT-dienstverlening is de Intermax Group hét aanspreekpunt. In totaal werken er 100 mensen; stuk voor stuk specialisten op het snijvlak tussen cloudtechnologie en cybersecurity. De Group werkt voor organisaties die niet zonder een veilige en betrouwbare IT-omgeving kunnen. Intermax is onder meer de bedenker van de Nationale Anti-DDoS Wasstraat. Bovendien is het de eerste partij in Europa die een cyberverzekering in de eigen dienstverlening integreerde. De Intermax Group is 100% in Nederlandse handen en geheel zelfstandig gefinancierd.

Lees meer