People

Actueel

Waakzaam blijven voor cybercrime

For English version please see below. In een eerder nieuwsbericht meldden we al hoe we als Intermax Group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR en Guida) tal van maatregelen hebben genomen om onze klanten onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met bijna tweehonderd medewerkers werken wij dag en nacht om de toegang tot data en applicaties veilig en beschikbaar te houden. Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat er door cybercriminelen misbruik gemaakt wordt van de huidige crisis. Er duikt steeds meer malware en ransomware op, waarbij zogenaamd informatie over COVID-19 wordt geboden. Zo werden de toch al ernstig overbelaste ziekenhuizen in Spanje het slachtoffer van Netwalker-malware na het openen van een frauduleuze link naar ‘Informatie over COVID-19’. Zoals gezegd, doen wij er alles aan om deze cybercrime aan de voordeur te stoppen. Alle e-mail die over onze mailservers loopt, wordt grondig gescand en geschoond. De Nationale Anti-DDoS Wasstraat werkt goed; er worden continu aanvallen met succes afgeweerd. Ook hebben wij proactief aanvullende maatregelen genomen om cybercriminaliteit verder in te dammen. Maar ook u kunt maatregelen nemen om malware en ransomware tegen te gaan: Ons belangrijkste advies is om uw medewerkers opnieuw op het hart te drukken waakzaam te zijn. Vraag hen nadrukkelijk om nooit op links in ongevraagde e-mails te klikken en op hun hoede te zijn voor e-mailbijlagen. Wijs uw medewerkers op het belang van vertrouwde informatiebronnen - zoals de officiële overheidswebsites voor actuele, op feiten gebaseerde informatie over COVID-19. Verder is het zaak dat uw Virtual Private Network (VPN) en andere systemen voor externe toegang volledig zijn gepatcht en dat alle IT-securitymaatregelen correct geconfigureerd zijn, zoals firewalls, anti-malware en intrusion prevention. Let op dat u en uw medewerkers nooit zomaar software downloaden, met name wanneer een programma ogenschijnlijk belangrijke COVID-19-informatie zegt te bevatten. Heeft u vragen, een calamiteit of technische uitdaging, neem dan contact op met uw servicemanager of direct met ons kantoor op 010-7104444. Heeft u het vermoeden van een securityincident, belt u dan zo spoedig mogelijk met ons of onze forensische collega's van NFIR via 088-3230205 (24/7). NFIR stelt 100 uur gratis advies en technische expertise beschikbaar via Wij Helpen Ziekenhuizen. Bezoek voor meer informatie: www.wijhelpenziekenhuizen.nl.   English version Stay alert In a previous news post, we informed you on how we as a group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR and Guida) have taken various measures to serve clients as best we can under the current circumstances. With almost two hundred employees, we are working day and night to ensure all access to data and applications is secure and always available. Lately, we have noticed that cyber criminals are taking advantage of the current crisis. Increasingly more malware and ransomware is emerging, often disguised as updates about COVID-19. The already struggling hospitals in Spain fell victim to Netwalker malware after opening a fraudulent link to ‘Information about COVID-19’. We are doing everything within our power to stop this cybercrime from crossing the threshold. All email traffic processed by our email servers is thoroughly scanned. The Anti-DDoS Wasstraat is successfully defending our systems against attacks. We also have proactively taken extra measures to further curb cybercrime. You can take measures to combat malware and ransomware as well: Our most important advice is to urge your employees to be vigilant. Ask them expressly to never click on links in unwanted emails and to be very careful when it comes to email attachments. Remind your employees of the importance of reliable information sources such as official government websites, for up-to-date, fact-based information about COVID-19. It is also key that your Virtual Private Network (VPN) and other systems for external access are fully patched and that all IT security measures have been configured correctly, including firewalls, anti-malware and intrusion prevention. Make sure that you employees never download software without permission, especially when a program implies to contain important information on COVID-19. If you have questions, a calamity or a technical challenge, please call your service manager or our office at +31 107 104 44. Do you believe there has been a security incident? Please call us or contact our forensic team at NFIR at +31 88 323 02 05 (24/7). NFIR offers 100 hours of free advice and technical expertise via Wij Helpen Ziekenhuizen (We Help Hospitals). More information can be found on www.wijhelpenziekenhuizen.nl.

Lees meer
Maatregelen omtrent het coronavirus

For English version please see below. Gistermiddag kondigde minister-president Rutte nieuwe maatregelen af vanwege het coronavirus. Ook Intermax scherpt proactief het beleid verder aan om de continuïteit van onze dienstverlening aan u te kunnen blijven garanderen. Met ingang van vandaag zijn alle afdelingen binnen Intermax opgesplitst. De groepen werken verspreid over de vier kantoren van Intermax, op twee locaties in Rotterdam, in Utrecht en in Zwolle. Alle medewerkers zijn exclusief gebonden aan de toegewezen kantoren en zullen de andere locaties niet bezoeken. Dat betekent dus ook dat interne meetings tussen kantoren of met medewerkers die thuis werken, uitsluitend virtueel worden gehouden of worden verplaatst. Ook beperken wij alle fysieke meetings. Bij externe afspraken wordt kritisch gekeken of deze telefonisch of virtueel kunnen worden gevoerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt gezorgd dat er zo min mogelijk collega’s fysiek aanwezig zijn. In geval van calamiteiten maken wij onderscheid tussen groepen medewerkers die onze klanten op afstand helpen en medewerkers die, indien nodig, op locatie komen. Op deze wijze voorkomen wij ook hier vermenging. Vanzelfsprekend blijven ook de eerder genomen maatregelen van kracht. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over de te nemen hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en beschikken over de benodigde middelen om thuis hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Medewerkers met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of die terugkomen uit risicogebieden, worden verplicht om thuis te werken. Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en doen er alles aan om de risico’s voor onze medewerkers en klanten zoveel mogelijk te beperken. Wij houden u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u advies over uw eigen situatie, neemt u dan contact op met uw servicemanager.   English version Update: Coronavirus Precautions Yesterday, Dutch Prime Minister Rutte announced new precautions due to the spreading coronavirus. We want to inform you that Intermax is continuously improving and updating safety precautions to ensure continuity and availability of our services to our clients. Effective today, all Intermax departments have been split up in smaller teams, across different geographic locations. All groups are spread across our four offices in Rotterdam, Utrecht and Zwolle. Our employees are assigned to a specific location and will not visit the other offices. Internal meetings between teams in different offices or with colleagues working from home, will be run digitally or rescheduled. We are also limiting all physical meetings. In case of external meetings, we review if these can be held as conference calls or virtually. If not, we ensure that as few colleagues as possible attend the meeting. In case of a client emergency, we separate groups of employees that provide remote support from teams that, when necessary, will make location visits. This is another way we prevent contact between teams. All previous measures will stay in place. Our employees are informed about all standard hygienic measures and precautions. They are also equipped to work from home if necessary. Colleagues with symptoms such as a cold, coughing, sore throat or fever and employees travelling from high risk areas, are required to work from home. We continue to follow and abide by RIVM guidelines and work hard to limit any risk for our employees and customers. We will continue to keep you updated about the latest news. Should you have any questions or if you require advice about your own situation, please contact your Service Manager.

Lees meer
Intermax vervangt core-netwerk zonder downtime

In het weekend van 29 februari 2020 heeft een tiental Intermakkers het mission critical core-netwerk van Intermax gemigreerd - zonder dat klanten daar downtime bij hebben ondervonden. Volgens Niels Ardts, Lead Cloud Architect, is dat niet meer dan logisch gezien de aard van de dienstverlening van Intermax. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor mission critical-systemen van onze klanten. En daar hoort bij dat je ook apparatuur vervangt zonder downtime. Dat kost extra tijd en geld, maar het kán wel’, zegt Niels. Tweeduizend manuren en een jaar voorbereiding Niels en zijn team hebben een jaar gewerkt aan de voorbereiding van de migratie. De meeste tijd is besteed aan de reeks uitvoerige testen. Het projectteam heeft het volledige platform van Intermax nagebouwd, inclusief VM’s, firewalls en switches. Vervolgens is alles uitvoerig getest, tot de oplossing volledig solide werd bevonden. Niels: ‘We zoeken alles tot op de bodem uit – ook als dingen goed gaan. We willen echt snappen hoe én waarom alles werkt.’ Tijdens het gehele proces is kritisch naar de oplossingen gekeken. Niels: ‘Vanwege het kritieke belang van ons netwerk hebben we niet zomaar aangenomen dat wat de vendor zegt, waar is. We hebben echt alles zelf getest en wilden zelf het vertrouwen hebben dat de oplossing werkt.’ De enorme operatie kostte meer dan tweeduizend manuren en is volledig in-house uitgevoerd. Automation en 120 kleine migraties De inrichting van de configuratie is 100 procent geautomatiseerd. Niels legt uit: ‘Wij wilden risico’s op menselijke fouten door manuele handelingen zo veel mogelijk voorkomen. Om deze reden hebben wij de configuratie in kaart gebracht in de vorm van een ‘desired state’ en deze vervolgens geautomatiseerd ingericht.’ De totale migratie was opgesplitst in circa 120 kleinere migraties. ‘Hierdoor ontstond minder druk op de operatie, konden wij risico’s beperken en was ook beter te herleiden waar potentiële problemen zouden ontstaan’, zegt Niels. Dankzij de redundante uitvoering van vrijwel alle verbindingen en componenten in onze infrastructuur konden klanten vervolgens zonder downtime worden gemigreerd. Het nieuwe core-netwerk Het nieuwe netwerk is gebaseerd op EVPN-VXLAN in plaats van dat er gebruik gemaakt wordt van traditionele Laag 2-protocollen. Deze keuze komt de betrouwbaarheid van het netwerk ten goede en verhoogt de efficiëntie van de verbindingen. Ook beschikt het netwerk over nog hogere redundantie. Bovendien heeft het nieuwe netwerk ruim vier keer zoveel capaciteit tussen de onderlinge datacentra. Dit stelt Intermax in staat om eventuele storingen nog sneller op te lossen. Niels: ‘Met het oog op de groeiende hoeveelheid dataverkeer en aangesloten locaties, zijn wij proactief aan de slag gegaan met de verbeteringen aan ons netwerk. Het is belangrijk dat Intermax ook in de toekomst stabiele dienstverlening kan blijven garanderen.’

Lees meer
Intermax wint VMware Most Promising Cloud Partner of the Year Award

Intermax heeft VMware’s Most Promising Cloud Partner of the Year Award ontvangen. De organisatie werd erkend tijdens de VMware Partner Awards 2020, die plaatsvond op 13 februari 2020. Andere genomineerden voor de award waren onder meer KPN, Simac en Equinix. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn enorm vereerd met deze benoeming. Om na ruim 25 jaar nog steeds als veelbelovend te worden gezien, betekent dat wij nog altijd een innovatieve speler zijn. Dit is een echte teaminspanning tussen onze partners bij VMware en het fantastische team Intermakkers!” Henry Godwin – Director Cloud Providers Business Northern EMEA VMware , Herwin Jan Steehouwer – Directeur Business Development Intermax, Ludo Baauw CEO Intermax, Gunar Nijenhuis – Cloud Aggregator Manager VMware. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld om onder andere de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden.

Lees meer
Intermax genomineerd voor twee VMware partner-awards

Intermax is door VMware genomineerd voor twee partner-awards: Most Promising Cloud Partner of the Year én Most Innovative Cloud Partner of the Year. De andere genomineerden zijn onder andere KPN, Simac en Equinix. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn erg trots op deze nominatie. Dat Intermax als Rotterdamse organisatie op de shortlist staat, is een enorm compliment en een kroon op de samenwerking met VMware. Bovendien wordt hiermee door een toonaangevende leverancier de groei die Intermax doormaakt zichtbaar gemaakt. We kijken met spanning uit naar de bekendmaking.” De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens VMware’s Partner Award-event op donderdag 13 februari 2020.

Lees meer
Intermax Group opent regiokantoren in Zwolle en Utrecht

De Intermax Group blijft groeien en slaat nu ook zijn vleugels uit naar de rest van Nederland. Het van origine Rotterdamse bedrijf opende eerder dit jaar een kantoor in Zwolle en heeft met ingang van 1 december een vestiging betrokken in het Courtyard Building in het Utrechtse Papendorp. De nieuwe kantoren zijn onderdeel van de strategie, waarin benaderbaarheid voor met name werknemers centraal staat. Hierna wil Intermax meer kantoren openen. Met Zwolle en Utrecht erbij heeft Intermax nu vier kantoren. In Rotterdam is het bedrijf al in hartje centrum gevestigd aan het Schouwburgplein en het Kruisplein. CEO en oprichter van Intermax, Ludo Baauw: “We zijn een door-en-door Rotterdams bedrijf, maar onze manier van werken spreekt mensen in het hele land aan. We bedienen daardoor inmiddels klanten uit alle windrichtingen. Omdat we hoe dan ook mensen voorop stellen, willen we zo benaderbaar mogelijk zijn voor iedereen, dus ook mensen in andere delen van het land.” De kantoorlocaties bieden ook een moderne plek aan de medewerkers van de dochterondernemingen van de Intermax Group, te weten de securityspecialisten van Guardian360, de Azure-goeroes van Gridly en de forensische IT-speurders van NFIR, terwijl dochterbedrijf Bizway begin 2020 de intrek neemt in een splinternieuw kantoor in Bodegraven. Aantrekkelijke werkgever Naast het contact met klanten in het hele land, wil Intermax met deze strategie ook zijn aantrekkelijkheid als werkgever verder verhogen. “We willen graag nieuwe Intermakkers verwelkomen die passen bij onze cultuur en onze hoge kwaliteitsstandaard. Maar die hoeven wat ons betreft niet per se naar Rotterdam af te reizen. Wie wel graag op kantoor werkt, maar dan op een locatie elders in het land, willen we deze flexibiliteit bieden dankzij de werkplekken op onze nieuwe vestigingen”, zegt Baauw. “We doen er alles aan om onze collega’s in staat te stellen te excelleren. En in de file staan, dat gunnen we natuurlijk niemand”, knipoogt hij. De betrokkenheid bij zijn medewerkers is typerend voor Intermax, dat al meerdere malen een zeer hoge notering behaalde in de lijst Best Workplaces van Great Place to Work. Bij de Intermax Group werken in totaal 160 mensen. Zowel het personeelsbestand als de omzet groeiden het afgelopen jaar met ruim 30 procent. De uitbreiding van het bedrijf valt samen met het 25-jarig bestaan van Intermax dit jaar.

Lees meer
Mooi juryrapport voor Intermax bij uitreiking Rotterdamse Ondernemersprijs

Gisteravond vond in het Rotterdamse poppodium Annabel de 35ste editie van de uitreiking van de Rotterdamse Ondernemersprijs plaats. Intermax was genomineerd voor deze mooie prijs, samen met Tchai International en The Little Green Bag. Ondanks dat Intermax niet als winnaar uit de bus kwam - Tchai International ging er met de prijs vandoor - mochten we ons wel verheugen op een prachtig juryrapport. In dit rapport werden onder andere de mogelijkheden waarop medewerkers de kans krijgen zich aan Intermax te binden geprezen, net als de maatschappelijke impact die we creeeren door bestaande IT-opleidingen proactief om te vormen tot datgene waar het bedrijfsleven om vraagt en datgene waar we ons eigen medewerkersbestand zo goed mogelijk mee uit kunnen bouwen. Ook was er lof voor de initiatieven die we hebben ontwikkeld om Nederland minder kwetsbaar te maken op het gebied van cyber security.

Lees meer
Interview in AD naar aanleiding van nominatie Rotterdamse Ondernemersprijs

In de Rotterdam-editie van het AD vandaag staat een interview met Ludo Baauw over onze nominatie voor de Rotterdamse Ondernemersprijs. Foto: Frank de Roo Lees het artikel hier

Lees meer
Intermax en NFIR lanceren nieuwe EPD-auditmodule

Intermax heeft samen met NFIR, specialist op het gebied van forensische cybersecurity en tevens onderdeel van de Intermax Group, een auditmodule voor elektronische patiëntendossiers gelanceerd: EPD Insights. Deze nieuwe module draait inmiddels in een aantal ziekenhuizen.   Met de auditmodule worden zorginstellingen ondersteund in het voldoen aan de nieuwe eisen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) rondom de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bestuurders van zorginstellingen kunnen met deze module aantonen dat ze ‘in control’ zijn. Daarnaast levert de module belangrijke en actuele informatie voor de functionaris gegevensbescherming (FG) en certificeringstrajecten. Dergelijke complexe en kostbare trajecten kunnen met EPD Insights sneller worden afgerond. Ook neemt het risico op boetes van de AP aanzienlijk af. Onderdeel van schaalbare SOC/SIEM oplossing EPD Insights maakt onderdeel uit van de schaalbare SOC/SIEM oplossing van Intermax en NFIR. Een zorginstelling kan bijvoorbeeld besluiten om met één applicatie te starten, zoals de monitoring van het EPD met EPD Insights, maar het is ook mogelijk om de gehele IT-infrastructuur - inclusief applicaties en in een passend groeitraject - te laten monitoren op afwijkingen. De module past ook in bestaande Security Information and Event Management (SIEM) platformen van zorginstellingen en andere organisaties die opereren met kritische infrastructuur. Forensische waarde Daarnaast heeft EPD Insights forensische waarde: elke inzage in ieder patiëntendossier wordt automatisch gemonitord. Hierdoor zijn afwijkingen in normale bevragingen - bijvoorbeeld wanneer een dossier te vaak of op een ongebruikelijk tijdstip wordt geopend - sneller vast te stellen. De auditmodule genereert heldere meldingen die gemakkelijk zijn op te volgen, zodat risicovolle situaties zo veel mogelijk worden voorkomen.  In bijzondere situaties is de inzage in een dossier met terugwerkende kracht vanuit elk mogelijk perspectief te bekijken. Dit is mogelijk doordat er een ‘forensic trail’ wordt opgebouwd. Hierdoor blijft ook loginformatie uit het verleden inzichtelijk.     De auditmodule wordt aangeboden als een service die maandelijks kan worden afgenomen. Meer weten? Neem contact op via het formulier rechts op deze pagina, we vertellen u hier graag meer over!  

Lees meer
[Persbericht] Intermax genomineerd voor Rotterdamse Ondernemersprijs

Intermax, Tchai en The Little Green Bag zijn genomineerd voor de Rotterdamse Ondernemersprijs 2019. Dat maakte wethouder Richard Moti bekend op maandag 7 oktober 2019 op het Stadhuis in Rotterdam. De jury waardeert Intermax in het bijzonder om de manier waarop het bedrijf invulling geeft aan goed ondernemerschap en stelt Intermax als voorbeeld voor de stad. De Rotterdamse Ondernemersprijs is een gerenommeerde prijs in de regio Rotterdam. De prijs werd 34 jaar geleden in het leven geroepen op initiatief van Kamer van Koophandel en gemeente Rotterdam om ondernemers te belonen voor goed ondernemerschap. Het evenement inspireert andere ondernemers en promoot de Rotterdamse regio als vestigingsgebied. De jury beoordeelt de deelnemers op grensverleggend ondernemerschap, lef, innovatieve werkwijze en de bijzondere manier waarop ze kansen weten te creëren of de regio benutten. Burgemeester Ahmed Aboutaleb, ambassadeur van de Rotterdamse Ondernemersprijs: “Ondernemers zijn gedreven, hebben lef en oog voor zaken; ze zijn de motor van onze economie. Maar al te vaak zijn ze ook bescheiden over wat ze bereikt hebben. Die nuchterheid is typerend voor onze regio, maar de verhalen en ervaringen van deze ondernemers zijn inspirerend en verdienen het om gehoord en beloond te worden. Daarvoor is de Rotterdamse Ondernemersprijs!” Ludo Baauw, CEO van Intermax Group, is trots op de nominatie. “Intermax is het oudste nog zelfstandige en het meest gecertificeerde cloudsourcingbedrijf van Nederland. Samen met onze klanten bedenken we de allerbeste cloud-IT-oplossingen om mensen optimaal te ondersteunen bij het werk waar ze goed in zijn. Dat we nu – in ons 25e bestaansjaar – zijn genomineerd bevestigt dat we op de goede weg zijn en onderstreept onze leidende positie. Onlangs openden we al een nieuwe vestiging in Zwolle en binnenkort volgt Utrecht. Zo groeien we verder tot een bedrijf dat ook in andere regio’s dan Rotterdam te vinden is. Maar onze wortels liggen in Rotterdam en dat maakt deze erkenning extra speciaal.” Op 18 november 2019 maakt Stichting Rotterdamse Ondernemersprijs bekend wie zich de winnaar van de vijfendertigste editie van deze prijs mag noemen. Meer informatie over de genomineerden en de bekendmaking is te vinden op www.rotterdamseondernemersprijs.nl.

Lees meer
Intermax 25 jaar!

Vandaag precies 25 jaar gelden, op 16 september 1994, stapte de toen 21-jarige Ludo Baauw vol ambitie het kantoorpand van de Kamer van Koophandel in het Rotterdamse WTC binnen. Een handtekening later is de geboorte van Intermax een feit. Vandaag is dat precies vijfentwintig jaar geleden – een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van het cloudsourcingbedrijf. Wat begon in een kantoorpand van nog geen twintig vierkante meter groeide in vijfentwintig jaar tijd uit tot een ijzersterk bedrijf, dat in 2019 bovendien voor de zevende keer werd uitgeroepen tot ‘Best Workplace’. Belangrijke veranderingen En in die afgelopen vijfentwintig jaar bleef het bedrijf zich continu ontwikkelen. Met name in de afgelopen drie jaar is er een hoop veranderd binnen Intermax. Zo werd de focus op gezondheidszorg versterkt – met als doel binnen deze branche marktleider te worden op het gebied van high secure cloudtechnologie. Ook werd de Intermax Academy gestart: een plek waar eigen mensen worden opgeleid op een manier die naadloos aansluit bij de visie en missie van Intermax. Dat Intermax niet alleen in kennis maar ook in omvang grote stappen heeft gezet, blijkt uit de opening van twee nieuwe vestigingen – in Zwolle en in Utrecht. Bovendien werd ook in thuishaven Rotterdam een extra vestiging geopend, wat het totaal aantal kantoren op vier brengt. Toekomstvisie Ludo Baauw, oprichter en CEO van Intermax: “Vijfentwintig jaar is natuurlijk niet niks. Hoewel we onszelf al aardig volwassen mogen noemen, zullen we ons voortdurend blijven ontwikkelen. Ook de komende jaren gaan we daar mee door. Daarbij staan onze mensen uiteraard altijd op nummer één.” Ludo vervolgt: “Onze klanten waarderen dat wij snappen hoe belangrijk het voor hen is om ‘always on’ te zijn. We werken vrijwel uitsluitend voor organisaties voor wie de hoogste standaarden gelden op het gebied van beschikbaarheid en veiligheid van data en systemen. Veel van onze klanten zijn actief in de zorg en in de financiële dienstverlening. We trappen daarmee heel bewust niet in de valkuil om alles goed te willen doen voor iedereen – in plaats daarvan kiezen we voor deze duidelijke focus en kunnen we onze toegevoegde waarde bieden. Dat heeft ons gebracht tot de Intermax Group die er nu staat, en waar inmiddels bijna 150 mensen werken. We staan bekend als betrouwbaar, innovatief, proactief en zeer stabiel in onze manier van werken. Daar zijn we supertrots op!” Lees hier een interview met Ludo over de begindagen van Intermax uit de Haagse Hogeschoolkrant

Lees meer
Hoge scores Intermax in Outsourcing Performance 2019

Intermax krijgt een geweldige beoordeling in het jaarlijkse onderzoek Outsourcing Performance. Dit onderzoek belicht de relaties tussen klanten en externe serviceproviders. Intermax deed voor de eerste keer mee.  De meest opvallende resultaten:  Hoogste score op diensttevredenheid op het gebied van end user management (8,7 tegenover een peergroupgemiddelde van 7,7)  Hoogste score op proactiviteit (8,1 tegenover een gemiddelde van 6,8)  Nummer 3 positie voor infrastructure management (8,5 versus 7,9)  Bovengemiddelde scores op application management (8 versus 7,8) en managed security (7,7 versus 7,5)   Klanten geven vooral aan het te waarderen dat Intermax zorgt dat ‘herhaling van fouten voorkomen wordt’. Klanten zien Intermax als organisatie met de juiste kennis en kunde. Daarnaast geeft 84 procent aan vertrouwen te hebben in het bedrijf (tegenover een peergroupgemiddelde van 77 procent). Van de deelnemende partijen die alle vier van de onderzochte diensten aanbieden is dat de hoogte score.  Dat driekwart van de respondenten fan van Intermax is en ons proactief aanbeveelt, is fantastisch. Maar dat 44 procent daarvan ons zelfs ‘absoluut’ (‘superfan’) zou aanbevelen – is de kers op de taart.   Lees hier de volledige resultaten.

Lees meer