Power

Actueel

Beep.nl, Intermax Cloudsourcing, It’s from Rotterdam Honey sluiten met Rotterdamse wethouder Wijbenga honingbijen aan op de cloud

Na een succesvolle crowdfundingactie via Kickstarter lanceert Beep.nl samen met Intermax Cloudsourcing en It's from Rotterdam Honey op maandag 18 mei het eerste digitale sensorplatform voor bijen en imkers. Het BEEP base sensorplatform registreert het gedrag, het gewicht, geluid en de temperatuur van bijenvolken. Deze data wordt ingezet om imkers beter inzicht te verschaffen in het welzijn van hun bijenvolken. Het sensorplatform stuurt deze data via het LoRa-sensornetwerk van Intermax door, zodat imkers waar ook ter wereld heldere grafieken krijgen op hun smartphone. Wethouder Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) verzorgt op het dak van de Delftse Poort de openingshandeling en sluit deze ochtend de eerste bijenkast aan op het platform. Bijen in de cloud? Natuurlijk! Dit soort klimaatvriendelijke innovatie brengt natuur en technologie samen en is daarmee essentieel voor inzicht in de natuur en de zorg voor ons leefklimaat. Bijen (zowel honingbijen als wilde bijen) zorgen voor 80% van de bestuiving van ons voedsel. Marten Schoonman en Pim van Gennip van Beep.nl, Ludo Baauw (CEO van ict-bedrijf Intermax Cloudsourcing) en Balten Schalkwijk van It’s from Rotterdam Honey (en als stadsimker) zijn al jarenlang technologiefanaten, maar ook gepassioneerd bijenhouder en zorgen voor tientallen bijenvolken in de regio Rotterdam. Het doel van hun samenwerking is om met sensortechnologie imkers in heel Nederland te ondersteunen in het bijenhouden. En dat is gelukt! BEEP heeft inmiddels de BEEP webapp en de BEEP base ontwikkeld. De BEEP webapp is een gratis digitaal platform waarop imkers hun administratie bijhouden. Zowel hobby- als professionele imkers kunnen hun bijenstanden, bijenkasten en inspecties opslaan en raadplegen. Het platform is voor iedereen toegankelijk. De BEEP base is een meetsysteem dat onder de bijenkast wordt geplaatst. Met een gewichts-, temperatuur- en geluidssensor wordt informatie verzameld die elke 15 minuten via een zogenoemd Long Range Low Power netwerk (LoRa) draadloos naar de BEEP app wordt verzonden. Zodoende werkt het sensorplatform zelfs midden in een natuurgebied. Het LoRa-netwerk wordt door Intermax Cloudsourcing verzorgd en is te vergelijken met een traagwerkende en energievriendelijke wifi-verbinding die gekoppeld is met The Things Network (TTN). Hiermee draagt het bedrijf bij aan een klimaatvriendelijke samenleving door middel van geavanceerde sensortechnologie. De bijen merken er verder niets van, die blijven hun nectar en stuifmeel rustig binnenhalen. De imker kan vervolgens vanaf de bank volgen hoe het met zijn honingbijen gaat.

Lees meer
Bytesnet publiceert HealthCloud casestudy

Onze partner Bytesnet - met wie we al sinds 2008 samenwerken en waarvan we een founding customer waren - heeft een casestudy gepubliceerd over onze HealthCloud, onze flexibele en 100% Nederlandse cloudomgeving voor de zorg. In deze casestudy leest u onze beweegredenen voor het bedenken van de HealthCloud, wordt verder ingegaan op de specificaties van deze omgeving en leest u meer over hoe de HealthCloud wordt ingezet binnen het Erasmus MC. De volledige casestudy is hier te lezen.

Lees meer
Intermax en SkyLab breiden Internet of Things-netwerk in Rotterdam uit

Netwerk is veilig en eenvoudig in te zetten door nog meer gemeentes, overheidsinstanties, bedrijven en particulieren Rotterdam, 23 april 2020 – Intermax en SkyLab hebben samen het TTN010-Internet of Things-netwerk (IoT) in en rond Rotterdam uitgebreid met een groot aantal gateways. Dankzij de uitbreiding is het gebied vanaf Hoek van Holland en de Maasvlakte tot ver voorbij Rotterdam grotendeels gedekt. Daardoor behoort Rotterdam nu tot de grootste IoT-gemeenschap ter wereld. Het IoT-netwerk werkt op basis van LoRaWAN®, wat staat voor lange-afstandscommunicatie met laag zendvermogen en zeer laag stroomverbruik. Hierdoor blijven de kleine sensoren in het IoT-netwerk jarenlang actief. De sensoren werken met kleine batterijen en kunnen daardoor overal ingezet worden en hun data tientallen kilometers door de lucht verzenden naar het TTN010-netwerk. Bovendien maakt het TTN010-netwerk deel uit van ‘The Things Network’ (het grootste IoT-netwerk ter wereld). Alle data die de sensoren genereren wordt versleuteld verzonden naar en veilig opgehaald op een centrale plek. Het IoT-netwerk is zonder netwerkkosten en zonder kabels eenvoudig en veilig in te zetten door gemeentes, overheidsinstanties, bedrijven en particulieren. Zo kan het netwerk bijdragen aan het beveiligen en monitoren van objecten en eigendommen, het monitoren van de waterkwaliteit, het leefklimaat en de luchtkwaliteit, het uitlezen van afvalcontainers, bruggen en parkeerplaatsbezetting of het volgen van werkmateriaal in of buiten gebouwen. Ludo Baauw, CEO en oprichter van Intermax: “We zijn trots op deze nieuwe uitbreiding die we samen met SkyLab hebben gerealiseerd. We dragen bij aan het in de lucht houden van het TTN010-netwerk en hebben een groot aantal zendmasten in beheer, zodat er altijd een betrouwbare dekking is in het midden, westen en zuidwesten van Nederland.” Intermax verzorgde bij de uitbreiding de cloudoplossingen, SkyLab richtte zich op de infrastructuur, plaatsing van extra gateways en op maat gemaakte sensoroplossingen. Naast de uitbreiding in Rotterdam heeft Intermax met SkyLab ook gateways geplaatst op de hoge commerciële zendmasten van Amsterdam, Den Haag, IJsselstein en de Rotterdamse Waalhaven.

Lees meer
Intermax wint ESET Growth Star Award MSP

Intermax heeft met trots de Growth Star Award MSP van ESET in ontvangst mogen nemen. Het bedrijf kreeg de award digitaal uitgereikt tijdens de ESET Champion Awards 2019, die op 22 april 2020 plaatsvonden via LinkedIn. Andere genomineerden voor de award waren Van Essen ICT en Plus Automatisering. De ESET Champion Awards worden elk jaar door ESET uitgereikt aan IT-partners die de missie van ESET delen, namelijk Nederland veiliger maken. Intermax en ESET zijn partners sinds maart 2019 en werken samen om organisaties bewuster en veiliger te maken op het gebied van security. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “De winst van de ESET Growth Star Award MSP onderstreept de groei die wij hebben doorgemaakt met de ESET-producten in ons portfolio. Zonder onze Intermakkers hadden we deze award echter niet gewonnen. Zoals Dave Maasland, CEO van ESET, het zo mooi verwoordde, hebben zij geholpen de ziekenhuizen die wij ondersteunen, juist in deze tijd, overeind te houden. Bedankt voor jullie inzet.” De uitreiking bekijken kan via deze video. Meer informatie over de partnership tussen ESET en Intermax is hier te vinden: https://bit.ly/2zp5AaN.

Lees meer
Vijf sterren voor Intermax in Emerce 100!

Intermax is erg blij met een topplek in de Emerce 100, het jaarlijkse imago-onderzoek van Emerce. Emerce is al sinds 1998 het belangrijkste Nederlandse multimediale platform op het snijvlak van digitale marketing, media en e-business. Net als in 2019 kreeg Intermax dit jaar vijf sterren in de jaarlijkse ranglijst in de categorie ‘IT: Managed Service Provider zijn’ binnen E-business services! De vijftiende (!) editie van de Emerce 100 verscheen vandaag, en geeft ook dit jaar weer hoe beslissers uit de online industrie de prestaties beoordelen van dienstenleveranciers. Het onderzoek bestrijkt een vijftal gebieden: Bureaus, E-business services, Media & Advertising, Software en Venture. Dit jaar werden maar liefst 868 bedrijven onderzocht, veertien procent meer dan in 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door Motivaction en is verrijkt met andere relevante marktdata. Naar aanleiding van de vermelding gaf onze oprichter en CEO Ludo Baauw een interview voor de Emerce 100 over de Intermax Group.

Lees meer
Waakzaam blijven voor cybercrime

For English version please see below. In een eerder nieuwsbericht meldden we al hoe we als Intermax Group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR en Guida) tal van maatregelen hebben genomen om onze klanten onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Met bijna tweehonderd medewerkers werken wij dag en nacht om de toegang tot data en applicaties veilig en beschikbaar te houden. Wij merken de laatste tijd steeds vaker dat er door cybercriminelen misbruik gemaakt wordt van de huidige crisis. Er duikt steeds meer malware en ransomware op, waarbij zogenaamd informatie over COVID-19 wordt geboden. Zo werden de toch al ernstig overbelaste ziekenhuizen in Spanje het slachtoffer van Netwalker-malware na het openen van een frauduleuze link naar ‘Informatie over COVID-19’. Zoals gezegd, doen wij er alles aan om deze cybercrime aan de voordeur te stoppen. Alle e-mail die over onze mailservers loopt, wordt grondig gescand en geschoond. De Nationale Anti-DDoS Wasstraat werkt goed; er worden continu aanvallen met succes afgeweerd. Ook hebben wij proactief aanvullende maatregelen genomen om cybercriminaliteit verder in te dammen. Maar ook u kunt maatregelen nemen om malware en ransomware tegen te gaan: Ons belangrijkste advies is om uw medewerkers opnieuw op het hart te drukken waakzaam te zijn. Vraag hen nadrukkelijk om nooit op links in ongevraagde e-mails te klikken en op hun hoede te zijn voor e-mailbijlagen. Wijs uw medewerkers op het belang van vertrouwde informatiebronnen - zoals de officiële overheidswebsites voor actuele, op feiten gebaseerde informatie over COVID-19. Verder is het zaak dat uw Virtual Private Network (VPN) en andere systemen voor externe toegang volledig zijn gepatcht en dat alle IT-securitymaatregelen correct geconfigureerd zijn, zoals firewalls, anti-malware en intrusion prevention. Let op dat u en uw medewerkers nooit zomaar software downloaden, met name wanneer een programma ogenschijnlijk belangrijke COVID-19-informatie zegt te bevatten. Heeft u vragen, een calamiteit of technische uitdaging, neem dan contact op met uw servicemanager of direct met ons kantoor op 010-7104444. Heeft u het vermoeden van een securityincident, belt u dan zo spoedig mogelijk met ons of onze forensische collega's van NFIR via 088-3230205 (24/7). NFIR stelt 100 uur gratis advies en technische expertise beschikbaar via Wij Helpen Ziekenhuizen. Bezoek voor meer informatie: www.wijhelpenziekenhuizen.nl.   English version Stay alert In a previous news post, we informed you on how we as a group (Intermax Cloudsourcing, Bizway, Guardian360, Gridly, NFIR and Guida) have taken various measures to serve clients as best we can under the current circumstances. With almost two hundred employees, we are working day and night to ensure all access to data and applications is secure and always available. Lately, we have noticed that cyber criminals are taking advantage of the current crisis. Increasingly more malware and ransomware is emerging, often disguised as updates about COVID-19. The already struggling hospitals in Spain fell victim to Netwalker malware after opening a fraudulent link to ‘Information about COVID-19’. We are doing everything within our power to stop this cybercrime from crossing the threshold. All email traffic processed by our email servers is thoroughly scanned. The Anti-DDoS Wasstraat is successfully defending our systems against attacks. We also have proactively taken extra measures to further curb cybercrime. You can take measures to combat malware and ransomware as well: Our most important advice is to urge your employees to be vigilant. Ask them expressly to never click on links in unwanted emails and to be very careful when it comes to email attachments. Remind your employees of the importance of reliable information sources such as official government websites, for up-to-date, fact-based information about COVID-19. It is also key that your Virtual Private Network (VPN) and other systems for external access are fully patched and that all IT security measures have been configured correctly, including firewalls, anti-malware and intrusion prevention. Make sure that you employees never download software without permission, especially when a program implies to contain important information on COVID-19. If you have questions, a calamity or a technical challenge, please call your service manager or our office at +31 107 104 44. Do you believe there has been a security incident? Please call us or contact our forensic team at NFIR at +31 88 323 02 05 (24/7). NFIR offers 100 hours of free advice and technical expertise via Wij Helpen Ziekenhuizen (We Help Hospitals). More information can be found on www.wijhelpenziekenhuizen.nl.

Lees meer
Maatregelen omtrent het coronavirus

For English version please see below. Gistermiddag kondigde minister-president Rutte nieuwe maatregelen af vanwege het coronavirus. Ook Intermax scherpt proactief het beleid verder aan om de continuïteit van onze dienstverlening aan u te kunnen blijven garanderen. Met ingang van vandaag zijn alle afdelingen binnen Intermax opgesplitst. De groepen werken verspreid over de vier kantoren van Intermax, op twee locaties in Rotterdam, in Utrecht en in Zwolle. Alle medewerkers zijn exclusief gebonden aan de toegewezen kantoren en zullen de andere locaties niet bezoeken. Dat betekent dus ook dat interne meetings tussen kantoren of met medewerkers die thuis werken, uitsluitend virtueel worden gehouden of worden verplaatst. Ook beperken wij alle fysieke meetings. Bij externe afspraken wordt kritisch gekeken of deze telefonisch of virtueel kunnen worden gevoerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt gezorgd dat er zo min mogelijk collega’s fysiek aanwezig zijn. In geval van calamiteiten maken wij onderscheid tussen groepen medewerkers die onze klanten op afstand helpen en medewerkers die, indien nodig, op locatie komen. Op deze wijze voorkomen wij ook hier vermenging. Vanzelfsprekend blijven ook de eerder genomen maatregelen van kracht. Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over de te nemen hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en beschikken over de benodigde middelen om thuis hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Medewerkers met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of die terugkomen uit risicogebieden, worden verplicht om thuis te werken. Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en doen er alles aan om de risico’s voor onze medewerkers en klanten zoveel mogelijk te beperken. Wij houden u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u advies over uw eigen situatie, neemt u dan contact op met uw servicemanager.   English version Update: Coronavirus Precautions Yesterday, Dutch Prime Minister Rutte announced new precautions due to the spreading coronavirus. We want to inform you that Intermax is continuously improving and updating safety precautions to ensure continuity and availability of our services to our clients. Effective today, all Intermax departments have been split up in smaller teams, across different geographic locations. All groups are spread across our four offices in Rotterdam, Utrecht and Zwolle. Our employees are assigned to a specific location and will not visit the other offices. Internal meetings between teams in different offices or with colleagues working from home, will be run digitally or rescheduled. We are also limiting all physical meetings. In case of external meetings, we review if these can be held as conference calls or virtually. If not, we ensure that as few colleagues as possible attend the meeting. In case of a client emergency, we separate groups of employees that provide remote support from teams that, when necessary, will make location visits. This is another way we prevent contact between teams. All previous measures will stay in place. Our employees are informed about all standard hygienic measures and precautions. They are also equipped to work from home if necessary. Colleagues with symptoms such as a cold, coughing, sore throat or fever and employees travelling from high risk areas, are required to work from home. We continue to follow and abide by RIVM guidelines and work hard to limit any risk for our employees and customers. We will continue to keep you updated about the latest news. Should you have any questions or if you require advice about your own situation, please contact your Service Manager.

Lees meer
Intermax vervangt core-netwerk zonder downtime

In het weekend van 29 februari 2020 heeft een tiental Intermakkers het mission critical core-netwerk van Intermax gemigreerd - zonder dat klanten daar downtime bij hebben ondervonden. Volgens Niels Ardts, Lead Cloud Architect, is dat niet meer dan logisch gezien de aard van de dienstverlening van Intermax. ‘Wij zijn verantwoordelijk voor mission critical-systemen van onze klanten. En daar hoort bij dat je ook apparatuur vervangt zonder downtime. Dat kost extra tijd en geld, maar het kán wel’, zegt Niels. Tweeduizend manuren en een jaar voorbereiding Niels en zijn team hebben een jaar gewerkt aan de voorbereiding van de migratie. De meeste tijd is besteed aan de reeks uitvoerige testen. Het projectteam heeft het volledige platform van Intermax nagebouwd, inclusief VM’s, firewalls en switches. Vervolgens is alles uitvoerig getest, tot de oplossing volledig solide werd bevonden. Niels: ‘We zoeken alles tot op de bodem uit – ook als dingen goed gaan. We willen echt snappen hoe én waarom alles werkt.’ Tijdens het gehele proces is kritisch naar de oplossingen gekeken. Niels: ‘Vanwege het kritieke belang van ons netwerk hebben we niet zomaar aangenomen dat wat de vendor zegt, waar is. We hebben echt alles zelf getest en wilden zelf het vertrouwen hebben dat de oplossing werkt.’ De enorme operatie kostte meer dan tweeduizend manuren en is volledig in-house uitgevoerd. Automation en 120 kleine migraties De inrichting van de configuratie is 100 procent geautomatiseerd. Niels legt uit: ‘Wij wilden risico’s op menselijke fouten door manuele handelingen zo veel mogelijk voorkomen. Om deze reden hebben wij de configuratie in kaart gebracht in de vorm van een ‘desired state’ en deze vervolgens geautomatiseerd ingericht.’ De totale migratie was opgesplitst in circa 120 kleinere migraties. ‘Hierdoor ontstond minder druk op de operatie, konden wij risico’s beperken en was ook beter te herleiden waar potentiële problemen zouden ontstaan’, zegt Niels. Dankzij de redundante uitvoering van vrijwel alle verbindingen en componenten in onze infrastructuur konden klanten vervolgens zonder downtime worden gemigreerd. Het nieuwe core-netwerk Het nieuwe netwerk is gebaseerd op EVPN-VXLAN in plaats van dat er gebruik gemaakt wordt van traditionele Laag 2-protocollen. Deze keuze komt de betrouwbaarheid van het netwerk ten goede en verhoogt de efficiëntie van de verbindingen. Ook beschikt het netwerk over nog hogere redundantie. Bovendien heeft het nieuwe netwerk ruim vier keer zoveel capaciteit tussen de onderlinge datacentra. Dit stelt Intermax in staat om eventuele storingen nog sneller op te lossen. Niels: ‘Met het oog op de groeiende hoeveelheid dataverkeer en aangesloten locaties, zijn wij proactief aan de slag gegaan met de verbeteringen aan ons netwerk. Het is belangrijk dat Intermax ook in de toekomst stabiele dienstverlening kan blijven garanderen.’

Lees meer
Intermax wint VMware Most Promising Cloud Partner of the Year Award

Intermax heeft VMware’s Most Promising Cloud Partner of the Year Award ontvangen. De organisatie werd erkend tijdens de VMware Partner Awards 2020, die plaatsvond op 13 februari 2020. Andere genomineerden voor de award waren onder meer KPN, Simac en Equinix. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn enorm vereerd met deze benoeming. Om na ruim 25 jaar nog steeds als veelbelovend te worden gezien, betekent dat wij nog altijd een innovatieve speler zijn. Dit is een echte teaminspanning tussen onze partners bij VMware en het fantastische team Intermakkers!” Henry Godwin – Director Cloud Providers Business Northern EMEA VMware , Herwin Jan Steehouwer – Directeur Business Development Intermax, Ludo Baauw CEO Intermax, Gunar Nijenhuis – Cloud Aggregator Manager VMware. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld om onder andere de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden.

Lees meer
Intermax genomineerd voor twee VMware partner-awards

Intermax is door VMware genomineerd voor twee partner-awards: Most Promising Cloud Partner of the Year én Most Innovative Cloud Partner of the Year. De andere genomineerden zijn onder andere KPN, Simac en Equinix. Als VMware Service Provider levert Intermax clouddiensten van VMware als onderdeel van de dienstverlening. De flexibiliteit en schaalbaarheid van deze clouddiensten heeft Intermax in staat gesteld de HealthCloud te ontwikkelen, een oplossing die zorginstellingen helpt de kosten van hun ICT-infrastructuur te beheersen. De HealthCloud is een volledig Nederlandse oplossing die de IT-organisaties van zorginstellingen de mogelijkheid biedt te blijven functioneren zoals ze gewend zijn. Bovendien kunnen zij dankzij de HealthCloud langzaam richting cloudtechnologie groeien, zonder dat hiervoor grote investeringen gedaan hoeven te worden. Ludo Baauw, CEO van Intermax: “Wij zijn erg trots op deze nominatie. Dat Intermax als Rotterdamse organisatie op de shortlist staat, is een enorm compliment en een kroon op de samenwerking met VMware. Bovendien wordt hiermee door een toonaangevende leverancier de groei die Intermax doormaakt zichtbaar gemaakt. We kijken met spanning uit naar de bekendmaking.” De bekendmaking van de winnaars vindt plaats tijdens VMware’s Partner Award-event op donderdag 13 februari 2020.

Lees meer
Intermax Group opent regiokantoren in Zwolle en Utrecht

De Intermax Group blijft groeien en slaat nu ook zijn vleugels uit naar de rest van Nederland. Het van origine Rotterdamse bedrijf opende eerder dit jaar een kantoor in Zwolle en heeft met ingang van 1 december een vestiging betrokken in het Courtyard Building in het Utrechtse Papendorp. De nieuwe kantoren zijn onderdeel van de strategie, waarin benaderbaarheid voor met name werknemers centraal staat. Hierna wil Intermax meer kantoren openen. Met Zwolle en Utrecht erbij heeft Intermax nu vier kantoren. In Rotterdam is het bedrijf al in hartje centrum gevestigd aan het Schouwburgplein en het Kruisplein. CEO en oprichter van Intermax, Ludo Baauw: “We zijn een door-en-door Rotterdams bedrijf, maar onze manier van werken spreekt mensen in het hele land aan. We bedienen daardoor inmiddels klanten uit alle windrichtingen. Omdat we hoe dan ook mensen voorop stellen, willen we zo benaderbaar mogelijk zijn voor iedereen, dus ook mensen in andere delen van het land.” De kantoorlocaties bieden ook een moderne plek aan de medewerkers van de dochterondernemingen van de Intermax Group, te weten de securityspecialisten van Guardian360, de Azure-goeroes van Gridly en de forensische IT-speurders van NFIR, terwijl dochterbedrijf Bizway begin 2020 de intrek neemt in een splinternieuw kantoor in Bodegraven. Aantrekkelijke werkgever Naast het contact met klanten in het hele land, wil Intermax met deze strategie ook zijn aantrekkelijkheid als werkgever verder verhogen. “We willen graag nieuwe Intermakkers verwelkomen die passen bij onze cultuur en onze hoge kwaliteitsstandaard. Maar die hoeven wat ons betreft niet per se naar Rotterdam af te reizen. Wie wel graag op kantoor werkt, maar dan op een locatie elders in het land, willen we deze flexibiliteit bieden dankzij de werkplekken op onze nieuwe vestigingen”, zegt Baauw. “We doen er alles aan om onze collega’s in staat te stellen te excelleren. En in de file staan, dat gunnen we natuurlijk niemand”, knipoogt hij. De betrokkenheid bij zijn medewerkers is typerend voor Intermax, dat al meerdere malen een zeer hoge notering behaalde in de lijst Best Workplaces van Great Place to Work. Bij de Intermax Group werken in totaal 160 mensen. Zowel het personeelsbestand als de omzet groeiden het afgelopen jaar met ruim 30 procent. De uitbreiding van het bedrijf valt samen met het 25-jarig bestaan van Intermax dit jaar.

Lees meer
Mooi juryrapport voor Intermax bij uitreiking Rotterdamse Ondernemersprijs

Gisteravond vond in het Rotterdamse poppodium Annabel de 35ste editie van de uitreiking van de Rotterdamse Ondernemersprijs plaats. Intermax was genomineerd voor deze mooie prijs, samen met Tchai International en The Little Green Bag. Ondanks dat Intermax niet als winnaar uit de bus kwam - Tchai International ging er met de prijs vandoor - mochten we ons wel verheugen op een prachtig juryrapport. In dit rapport werden onder andere de mogelijkheden waarop medewerkers de kans krijgen zich aan Intermax te binden geprezen, net als de maatschappelijke impact die we creeeren door bestaande IT-opleidingen proactief om te vormen tot datgene waar het bedrijfsleven om vraagt en datgene waar we ons eigen medewerkersbestand zo goed mogelijk mee uit kunnen bouwen. Ook was er lof voor de initiatieven die we hebben ontwikkeld om Nederland minder kwetsbaar te maken op het gebied van cyber security.

Lees meer