Power

Actueel

Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?

Wie persoonsgegevens behandelt, is verplicht aan de strengere regelgeving te voldoen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. In deze tweede blog over de nieuwe wet die volgend jaar ingaat, zoomen we in op de verantwoordelijkheden van verschillende partijen die betrokken zijn bij het verzamelen, opslaan, verwerken en toepassen van persoonsgegevens. Waar begint en waar eindigt uw en onze verantwoordelijkheid? Artikel 4 van de AVG beschrijft twee rollen, die van de controller en van de processor. Wanneer uw bedrijf persoonsgegevens opvraagt of verwerkt, wordt u gezien als de controller, ongeacht of u zelf direct data verzamelt. Een bank verzamelt data van klanten als ze een rekening openen; een supermarkt wanneer die een klantenpas uitreikt in ruil voor klantgegevens. Beide organisaties zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke data van deze klanten. Intermax is - wanneer wij data voor u beheren, opslaan, transporteren of verwerken – de processor. De datacentra die wij inzetten om onze servers (waarop uw gegevens staan) in te plaatsen, zijn vaak de sub-processor. U bent als controller volgens de AVG verantwoordelijk voor: 1. Het verzamelen van de gegevens en het toestemming hebben/verkrijgen van de persoon van wie de gegevens zijn. 2. Het zorgen dat deze gegevens alleen voor het doel worden verwerkt waarvoor ze zijn verkregen, en dat ze adequaat worden beveiligd. 3. Het verwijderen van data op verzoek van de persoon van wie de data is. 4. Het aangeven aan Intermax welk niveau van beveiliging vereist is. Uiteraard kunnen we u hierbij adviseren en helpen. Intermax is als processor volgens de AVG verantwoordelijk voor: 1. Het fysiek opslaan van de gegevens en de bewaking ervan, zodat er geen onrechtmatige toegang door derden plaatsvindt. 2. Het zorgen dat ook sub-processoren (bijvoorbeeld een datacentrum) hieraan voldoen. 3. U te informeren als er afwijkingen of privacy-incidenten zijn. 4. Het beoordelen en afhandelen van vorderingen en taps door bevoegde overheidsinstanties (bijvoorbeeld politie, justitie, AIVD, MIVD). Een voorbeeld U bent directeur van een onderwijsinstelling en u heeft een groot bestand met de NAW-gegevens van de ouders. Uw bestand bevat ook informatie over de kinderen en de locatie waar ze naar school gaan. Deze gegevens kunnen via een portaal worden geraadpleegd door een leerplichtambtenaar. Ook gebruikt de onderwijsinstelling deze gegevens om uitnodigingen aan ouders te sturen voor evenementen. Het online portaal wordt afgenomen als een Software-as-a-Service (SaaS) dienst bij een softwareontwikkelaar en dit systeem draait bij Intermax. Voor de juistheid van de gegevens en het verkrijgen van toestemming is de controller verantwoordelijk: degene die de gegevens heeft verzameld en die het online portaal exploiteert, in dit voorbeeld de school. De softwarebouwer van het portaal is als processor verantwoordelijk voor het correct versleutelen van de opgeslagen gegevens. Intermax is als sub-processor verantwoordelijk voor de beveiliging van de servers waar de SaaS omgeving op draait. In de praktijk zal het er op neerkomen dat een hostingbedrijf een groot deel van de beveiliging en de controle hiervan voor haar rekening neemt. Zo wordt er intensief samengewerkt met de SaaS leverancier, die vervolgens de exploitant van het portaal weer op de hoogte stelt hoe deze de software dient te gebruiken. Ook zal de SaaS leverancier tools moeten aanbieden om de controller in de gelegenheid te stellen makkelijk gegevens te kunnen laten verwijderen. Wat gebeurt er nu wanneer zo’n portaal onverhoopt gehackt zou worden, door bijvoorbeeld een programmeerfout? Wanneer alle beveiligingsmaatregelen goed zijn toegepast zal Intermax merken dat er iets niet in de haak is, bijvoorbeeld door de inzet van een Canary (die alarmeert bij ‘ongepast gedrag’). Dankzij 24-uurs bewaking zal Intermax direct contact opnemen met de SaaS leverancier en de eigenaar van de data om de afwijking te melden. Vervolgens is de controller aan de beurt om eventueel een datalek te melden, waarbij hij ondersteund wordt door logfiles en digitaal forensisch bewijs van Intermax. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen? Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT

Lees meer
Intermax behaalt ISO 20000 certificaat

Rotterdam, 8 juni 2017 - Intermax Cloudsourcing behaalde vorige week het ISO 20000 certificaat. Deze norm gaat over IT service management. De certificering geeft aan dat Intermax processen op het gebied van onder andere support, incidenten en changes volgens strikte internationale normen heeft geborgd en gestandaardiseerd binnen de gehele organisatie. DNV GL, een van de grootste certificatie-instellingen ter wereld, nam de audit af en verstrekte het certificaat. De ISO 20000 standaard heeft een internationale scope en bevat een procesbenadering voor het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een professioneel en gestructureerd IT service management systeem. Het continue verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening staat centraal binnen deze norm. Gesneden koek Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax: “Dit certificaat geeft aan dat wat we eigenlijk al deden en voor ons gesneden koek is, nu ook officieel voldoet aan de strenge normen die ISO 20000 beschrijft. We werken binnen Intermax al jaren volgens ITILv3. Vrijwel al ons personeel heeft hier een opleiding voor afgerond. Dankzij deze ISO-certificering kunnen onze klanten nu bijvoorbeeld ook hun eigen auditors melden dat wij in het bezit zijn van dit belangrijke certificaat, dat scheelt hen veel tijd en moeizame discussies." "Dat we de audit glansrijk hebben doorstaan, was voor ons meer een bevestiging dan een verrassing,” vervolgt Baauw. “We zijn al 23 jaar een dienstverlenend bedrijf en hebben alle zaken en processen die nodig zijn om optimale service te kunnen bieden lang geleden doorgevoerd in het hele bedrijf. Deze manier van werken biedt ons de mogelijkheid om proactief in te spelen op de behoeftes, wensen en eisen van onze klanten. Je wilt als klant dat de service gewaarborgd is, zeker als je essentiële IT diensten uitbesteedt.” Meest gecertificeerde managed hosting en cloudbedrijf van Nederland Behalve de ISO 20000 certificering is Intermax in het bezit van de ISO 27001, ISO 14001, ISO 9001 en NEN 7510 certificaten. Ook beschikt het bedrijf over een ISAE 3402 type II en de DigiD TPM verklaring. Het volledige primaire proces van Intermax voldoet hiermee aan verschillende normen op het gebied van kwaliteit, milieu, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. In de nabije toekomst wordt ook een SOC2 verklaring toegevoegd. Het bedrijf kan zich hiermee het meest gecertificeerde managed hosting en cloudbedrijf van Nederland noemen.

Lees meer
Persaandacht na lancering CyberSecurityKeten.NL

Afgelopen vrijdag werd CyberSecurityKeten.NL gelanceerd, een nieuw initiatief dat de vitale infrastructuur in Nederland in staat stelt zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Intermax is 1 van de 6 strategische partners die samenwerken binnen dit initiatief. Naar aanleiding van de lancering ervan en het persbericht over onze eigen deelname werd er op verschillende manieren aandacht aan het initiatief besteed binnen de media. Een selectie: Algemeen directeur Ludo Baauw vertelde over het initiatief op Radio 1 (fragment begint om enkele minuten na 9.00 uur in de ochtend) Artikel Computable Artikel AD Artikel Binnenlands Bestuur Artikel RTLZ Artikel Tweakers

Lees meer
Intermax strategisch partner CyberSecurityKeten.NL

Cloud- en managed security specialist Intermax is officieel strategisch partner van CyberSecurityKeten.NL. Dit initiatief - dat vandaag werd gelanceerd - stelt de vitale infrastructuur en processen in Nederland in staat zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Intermax is een van de zes strategische partners, die allen kennis, ervaring en diensten inzetten om de Nederlandse digitale infrastructuur optimaal te beschermen. CyberSecurityKeten.NL werd geïnitieerd door Generaal-Majoor b.d. Pieter Cobelens (voormalig directeur van de MIVD) en bestaat naast Intermax uitLegian, Grabowsky, Restment, Hudson Cybertec en Compumatica. Het initiatief is ontstaan uit de visie dat de Nederlandse vitale infrastructuur beveiligd moet worden met kennis en technologie die de nationale belangen beschermen. De grootschalige samenwerking is een antwoord op de ontwikkeling dat steeds meer Nederlandse digitale security bedrijven worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Toezicht op deze partijen is vaak onduidelijk. Met de lancering van CyberSecurityKeten.NL is er nu een 100% Nederlandse oplossing voor het bieden van bescherming. Security van levensbelang “Intermax draagt niet zomaar kennis en kunde bij aan CyberSecurityKeten.NL,” vertelt Ludo Baauw, algemeen directeur Intermax. “Wij leveren onder meer managed security services voor ziekenhuizen, verzekeraars en andere bedrijven waarvoor security en een zeer hoge uptime van levensbelang zijn. Daarmee sluiten onze dagelijkse werkzaamheden naadloos aan bij de doelstellingen van dit initiatief.” Zelf doet Intermax ook veel om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten. Baauw bedacht onder meer de Nationale Anti DDoS-Wasstraat (NaWas), als bijdrage aan de strijd tegen DDoS-aanvallen, en online security platform Guardian360. Digitale dijkbewaking “Met de NaWas hebben we in feite de digitale dijkbewaking voor Nederland opgericht,” vertelt Baauw. “In 2016 hebben we samen met de andere participanten zo’n 800 DDoS-aanvallen afgeslagen. Voor de nationale veiligheid is het van levensbelang dat we dit soort initiatieven blijven ontwikkelen en de samenwerking met betrouwbare partners actief blijven zoeken. 100% veiligheid bestaat namelijk niet. Door samen aan maatregelen zoals de NaWas te werken, zijn de risico’s wel zoveel mogelijk te beperken.” Over CyberSecurityKeten.NL Alle leden van CyberSecurityKeten.NL zijn in staat om IT-systemen en data te installeren, beheren en beveiligen met de Nederlandse belangen voorop. Experts zijn in te zetten op elk security-onderdeel, van preventie tot detectie en respons. Het initiatief opereert vanaf verschillende locaties in Nederland en is 24 uur per dag beschikbaar. Klanten komen onder meer van de overheid, waternetten, hulpdiensten en de transportsector. Alle deelnemers aan CyberSecurityKeten.NL zijn 100% Nederlands en volstrekt onafhankelijk. Daardoor is inmenging uitgesloten en kunnen klanten erop vertrouwen dat alle werkzaamheden in Nederland worden verricht. Over Intermax Intermax is gespecialiseerd in clouddiensten voor het beheren en beschikbaar houden van bedrijfskritische applicaties, complete (virtuele) serverparken en ICT-infrastructuren voor bedrijven en organisaties. We helpen onze klanten met het samenstellen van de ideale mix in cloudtechnologie. Dat doen we met de meest vooruitstrevende technologie en de beste mensen. We noemen het ook wel cloudsourcing: een samensmelting van cloud en outsourcing.

Lees meer
Voldoen aan de AVG. Waar moet ik beginnen?

Hoewel het nog een jaar duurt, is er geen ontkomen meer aan: de nieuwe Europese privacyverordening gaat ook uw bedrijf raken én werk veroorzaken. De komende weken zoomen wij in op verschillende onderdelen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vandaag beginnen wij bij het begin. AVG of GDPR? De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Nederlandse benaming voor de General Data Protection Regulation (GDPR). Alle individuele lidstaten moeten werken met deze nieuwe EU-regulering. De GDPR gaat op 25 mei 2018 in en vervangt dan onze huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Wat staat er in de AVG? De AVG zorgt voor dezelfde regels omtrent bescherming van persoonsgegevens in heel Europa. Het maakt dan niet meer uit in welk EU-land de burger, wiens gegevens worden verwerkt, woont; het gaat om ‘betrokkenen die zich in de Unie bevinden’. Er zullen meer verplichtingen gaan gelden dan bij de Wbp en de Meldplicht Datalekken – waar u op dit moment aan moet voldoen. Hier komt het op neer: U moet exact weten welke bestanden met persoonsgegevens u beheert en in bezit heeft. U moet weten welke rechten de personen hebben van wie u gegevens in bezit heeft. Wanneer u een product of dienst ontwikkelt, dan moet er ‘security by design’ worden toegepast. U moet dus direct nadenken over hoe u de beveiliging van gegevens waarborgt en inbouwt. U moet van elk aspect van de persoonsgegevens afzonderlijk kunnen aangeven waarom u deze gegevens opslaat. Projecten met een hoog risico op lekken moeten vooraf een inschatting van privacyrisico’s krijgen, een zogenaamde Privacy Impact Analyse (PIA). U mag persoonsgegevens alleen maar gebruiken voor het doel waar de informatie oorspronkelijk voor verzameld is. Er moet een ‘juridische grondslag’ zijn. De verantwoordelijke voor de gegevens moet toestemming vragen aan de eigenaar van de gegevens wanneer hij onderaannemers inschakelt (voor zover deze persoonsgegevens verwerkt). Dat geldt dus ook wanneer u Intermax inschakelt om uw gegevens te beheren en te bewaken. Bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd of die buiten de EU gegevens van Europese burgers verwerken (denk aan Google, Amazon of Microsoft) moeten zich ook aan de AVG houden. Waar te beginnen? Het eenvoudigst is om te beginnen met een inventarisatie van de gegevens die u nu binnen uw bedrijf heeft. U dient een antwoord te formuleren op de volgende vragen: Welke typen persoonsgegevens worden er binnen onze organisatie verwerkt? Wat is het doel hiervan? Van welke betrokkenen verwerken wij eigenlijk persoonsgegevens? Om wie gaat het eigenlijk? Hoe lang bewaren wij deze gegevens? Met de antwoorden op deze vragen is het maken van een PIA veel eenvoudiger. Ook kunt u gemakkelijker klanten te woord staan wanneer ze vragen hebben over hun gegevens. Meer blogs uit onze blogserie over de AVG: Bescherming persoonsgegevens, wie is verantwoordelijk?  Moet ik een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen? Vier valkuilen bij de bescherming van persoonsgegevens onder de AVG Hoe zorg ik dat ik een datalek op tijd herken? De vier belangrijkste gevaren van Shadow IT  

Lees meer
Nieuwe Intermax klant: Maxima Medisch Centrum

Intermax heeft wederom een mooie nieuwe zorgklant erbij: Maxima Medisch Centrum zocht een partner die de hosting en het technisch beheer van het Chipsoft Zorgportaal kon verzorgen. Na onder andere Haga Ziekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis is dit een mooie nieuwe klant waar we weer een zorgportaal mogen lanceren. Daarnaast hebben we onlangs ook het Admiraal de Ruyter ziekenhuis en ErasmusMC in Rotterdam kunnen helpen met technische uitdagingen rondom het Zorgportaal en Chipsoft HiX. Na de productiegang van Chipsoft HiX was de implementatie van het CS-Zorgportaal de logische vervolgstap voor Maxima Medisch Centrum. Een op het oog kleine stap, maar met grote impact. De interactie met de patiënt krijgt een geheel nieuwe dimensie. De mogelijkheid om gegevens in te zien of te muteren vraagt om een modern, hoogwaardig en veilig platform dat professioneel wordt beheerd. Intermax biedt Maxima Medisch Centrum een in de praktijk bewezen oplossing voor het aanbieden van het CS-Zorgportaal. Deze oplossing biedt optimale beschikbaarheid van het klantportaal. Mocht er onverhoopt toch sprake zijn van uitval dan zal er weinig tot geen dataverlies zijn. In korte tijd implementeren we voor Maxima Medisch Centrum een hoogwaardige acceptatie- en productieomgeving. We verzorgen de inrichting van de virtuele servers en firewalls, in onze geografisch redundante datacenters. Dankzij onze DigiD TPM (Third Party Mededeling) voldoet Maxima Medisch Centrum op dit platform aan de technische NOREA-voorwaarden die gesteld worden aan de infrastructuur. Wij bieden dit kosteloos aan, als onderdeel van onze dienstverlening. Hierdoor worden jaarlijks vele duizenden euro’s bespaard op de vereiste DigiD-audit. Voor meer informatie over onze dienstverlening voor Chipsoft HiX en het CS-Zorgportaal en onze andere klanten in de zorgsector kunt u contact opnemen met Maurice Wieggers via 010-7104444.                      

Lees meer
Intermax nummer 1 in Emerce top 100

Intermax Cloudsourcing heeft met een score van 5,5 de gedeelde eerste plaats behaald in de Emerce top 100 van beste e-business bedrijven in 2017. Intermax behaalde deze eerste plek in de categorie Hosting shared en managed. De Emerce top 100 wordt jaarlijks samengesteld op basis van onafhankelijk empirisch onderzoek door Motivaction naar het imago van maar liefst 560 aanbieders in de e-businessmarkt. Evenals voorgaande edities beslaat het onderzoek een viertal gebieden: Bureaus, E-business services, Media & Advertising en Software. “We zijn niet dagelijks met ons imago bezig, maar we zijn natuurlijk wel heel trots om erkenning te krijgen voor wat we dagelijks doen voor onze klanten. Omdat er zoveel gerenommeerde namen op de lijst staan, vinden we het extra leuk dat we bovenaan eindigen,” zegt Ludo Baauw, algemeen directeur bij Intermax. Jaren geleden koos Intermax ervoor de klant volledig centraal te zetten, in plaats van zoveel mogelijk klanten toe te voegen of alleen maar zo hard mogelijk te groeien. Baauw: “Met die visie in het achterhoofd hebben we het bedrijf op- en uitgebouwd. We groeien nu autonoom dankzij onze trouwe klanten en natuurlijk onze mensen. Dat dit uitstekend werkt, blijkt onder andere uit deze mooie notering.” Innovatief karakter Met deze waardering wordt Intermax ook erkend om zijn innovatieve karakter en de dingen die het bedrijf doet ‘for the greater good of the internet’, zoals de Nationale Anti-DDoS-wasstraat, het LoRa-sensornetwerk en de eigen Docker-ontwikkelstraten met custom repositories. Dat doet het bedrijf naast de dagelijkse werkzaamheden als single point of contact voor alle cloudoplossingen, of het nu privaat of publiek is.

Lees meer
Intermax is Microsoft Cloud Service Provider

Intermax is onlangs getransformeerd tot Intermax Cloudsourcing. Dat houdt in dat wij buiten onze eigen Intermax Cloud - die een ongekende beschikbaarheid en performance heeft - ook geïntegreerde Public Cloud services aanbieden. Daarnaast leveren we al sinds jaar en dag flexibele licenties van onder andere Microsoft. Die zaken vloeien nu samen in een nieuwe samenwerking tussen Intermax en Microsoft: we zijn officieel Microsoft Cloud Service Provider geworden! De samenwerking met Microsoft zorgt ervoor dat we onze diensten en complexe infrastructuren indien gewenst voor onze klanten kunnen integreren in één passende hybride cloudoplossing. Efficiënt. Helder. En allemaal met een vast aanspreekpunt: Intermax. We ontwerpen de juiste architectuur die bij uw IT-toepassingen hoort en past, en die bovendien voldoet aan alle (wettelijke) voorwaarden. De combinaties van bestaande private en public clouds worden door de samenwerking met Microsoft volledig ondersteund. We helpen op deze manier onze klanten bij de transitie naar de cloud. Dat doen we met voldoende middelen, aanvullende back up, ondersteuning, beveiliging en met 1 heldere factuur met bewaking van de kosten. Hopelijk bieden we zelfs inspiratie, en geven we onze klanten het vertrouwen over te stappen naar de cloud, en te kiezen voor cloudsourcing!          

Lees meer
‘In strijd tegen cybercrime is lef en samenwerking essentieel’

Dutch IT-Channel plaatste deze week een interview met Ludo Baauw, directeur strategie en innovatie bij Intermax. In het artikel gaat Ludo in op het ontstaan en belang van de Nationale Anti-DDOS Wasstraat (NaWas) en informatiebeveiliging. Ziggo, de Rijksoverheid, de NOS en ING. Zomaar wat namen van organisaties die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van DDoS aanvallen, met als gevolg dat hun websites of diensten soms wel dagenlang onbereikbaar waren. Valt daar iets aan te doen? Ludo Baauw, oprichter en directeur strategie & innovatie van cloudsourcer Intermax dat sinds kort een gloednieuw kantoor heeft in Rotterdam, dacht van wel. Baauw nam in 2014 het initiatief tot een wereldwijd uniek coöperatief van hosting- en cloudproviders om DDoS aanvallen af te slaan. Deze samenwerking was geïnspireerd op het eerdere succes van de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders (NBIP), waar Baauw bestuurslid is. Het NBIP beheert, namens Internet Service Providers (ISP’s), tapapparatuur die benodigd is als Justitie een taplast aan hen oplegt. De kosten voor tapapparatuur waren dermate hoog, en de apparatuur werd door individuele ISP’s zo zelden gebruikt, dat het veel zinvoller was om als ISP’s de krachten te bundelen in een stichting zodat de kosten voor de apparatuur evenredig verdeeld konden worden. DDoS-aanvallen, zo dacht Baauw, zijn net als een taplast een issue waar iedere partij in de markt mee te maken heeft. En ook de aanschaf van apparatuur om DDoS-aanvallen af te kunnen slaan, vergt flinke investeringen. Het lag dus voor de hand om opnieuw de samenwerking op te zoeken, en Baauw belde enkele van zijn vakgenoten bij concurrerende bedrijven. Dat was een gewaagde stap en het idee stuitte in eerste instantie dan ook op ongeloof. Maar binnen drie maanden was de NaWas operationeel, mede dankzij de inzet van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), Neutral Internet Exchange (NL-IX) en de Dutch Hosting Provider Association (DHPA). Momenteel zijn 45 grote hosters en ISP’s erop aangesloten en dat aantal groeit maandelijks. Het initiatief is zelfs zo succesvol dat recent de contributie werd verlaagd. Het is inmiddels voor de kleinste ISP’s mogelijk om tegen een gering bedrag gebruik te maken van de NaWas. De prijs is het bewijs De prijs is dus het bewijs dat het werkt. “De NaWas moet eigenlijk gezien worden als de Melkunie van de Nederlandse ISP’s en hosters”, aldus Baauw. “We bundelen onze krachten om samen sterker te staan. Maar dat betekent niet dat we bij elkaar in de keuken kunnen kijken: we blijven immers concurrenten.” Geen van de deelnemers, noch het bestuur van NBIP, weet dan ook waarmee deelnemers te maken hebben qua DDoS-aanvallen. De basis daarvan is vertrouwelijkheid. “De operationele werkzaamheden zijn door de NBIP uitbesteed aan een derde partij. Op deze manier is maximale vertrouwelijkheid gegarandeerd.” Tegelijkertijd zou het een gemiste kans zijn om niets te doen met de schat aan informatie die de NaWas oplevert. “Vorig jaar hebben we 800 DDoS-aanvallen behandeld, en die zijn allemaal met succes afgeslagen. Dat betekent dat we een enorme dataset met informatie hebben over de gebruikte aanvalspatronen. Voor onderzoeksinstellingen zoals universiteiten zijn deze data heel waardevol, en het is voor ons heel waardevol als zij deze data analyseren en op basis daarvan nieuwe oplossingen kunnen aanreiken. We werken ook samen met het Nationaal Cyber Security Centrum om meer grip te krijgen op deze vorm van cybercriminaliteit en we hebben recent middelen gekregen van het SIDN fonds om verder onderzoek op te zetten”, zegt Baauw. “Samenwerkingen zijn de sleutel tot succes in de strijd tegen cybercrime”, aldus Baauw. “Daar valt nog een hoop te winnen. Cybercrime is heel vervelend voor de partijen die het internet mogelijk maken, maar ook voor degenen die van internet gebruik maken. Op dat vlak spelen er in mijn optiek twee problemen: de meeste initiatieven tegen cybercrime worden vooral nog door de sector gedragen. Dat is met NaWas niet anders. We zouden graag meer samenwerken met de overheid om nog effectiever te kunnen zijn. En dan gaat het niet uitsluitend om middelen maar vooral het uitwisselen van kennis en informatie.” Weet wat je wilt beschermen Het valt Baauw op dat veel organisaties en bedrijven ofwel te weinig doen aan hun security ofwel hun energie steken in de verkeerde zaken. “Je kunt met heel simpele maatregelen al 85% van je security regelen, maar zelfs dat gebeurt vaak niet. En dat is gevaarlijk, want veel cybercriminelen zijn eigenlijk niet meer dan domme inbrekers. Ze proberen binnen te komen met een koevoet, maar als je je beveiliging op orde hebt lukt dat niet. En dan druipen ze af, want ze hebben te weinig kennis van zaken om een goede kraak te zetten. Als het niet zo makkelijk was om in te breken in een systeem of een netwerk, zou cybercrime veel meer planning, kennis en toewijding vereisen.” Het belangrijkste is echter, aldus Baauw, om goed in kaart te brengen wát je wilt beschermen. “Je kunt voor tienduizenden euro’s software en hardware kopen, maar als je niet weet wat je daarmee wilt beschermen, ben je mogelijk alsnog niet veilig. Zorg er dus voor dat je weet wat je kroonjuwelen zijn en richt daar je security naar in. Investeer in consultancy van onafhankelijke partijen en volg hun adviezen op. Goede beveiliging is niet alleen iets wat je koopt, maar vooral iets wat je doet.” Samen beukt lekkerder Initiatieven als de NaWas onderstrepen dat sectorbrede samenwerking heel vruchtbaar kan zijn. Recent werd de capaciteit van NaWas verdubbeld en de interesse in aansluiting is groot, inmiddels ook van buitenlandse partijen. En dit soort succesverhalen zijn heel nuttig als showcase hoe het ook kan in de strijd tegen cybercrime, zoals Baauw zal laten zien tijdens Holland Strikes Back. Baauw: “Initiatieven als Holland Strikes Back zijn heel belangrijk om te kunnen laten zien dat het mogelijk is om een vuist te maken tegen cybercrime. NaWas is daarvan natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Maar ook voor de bestrijding van andere soorten cybercrime geldt wat mij betreft: samen beukt lekkerder.” Door: Wouter Pegtel namens NLnet, DHPA en hun DINL partners in het kader van Holland Strikes Back Bron: Dutch IT-Channel

Lees meer
Computable Awards 2016: Stem voor Intermax en R.I.O.T.: The Things Network 010!

Op dinsdag 1 november 2016 worden de Computable Awards, de belangrijkste ICT-prijzen van Nederland, voor de elfde keer toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich in het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben onderscheiden. Rotterdam doet wat wordt bedacht, óók op het gebied van ICT, en dat resulteert in een nominatie voor R.I.O.T.: The Things Network 010, in de categorie ICT-project van het jaar in het grootbedrijf. Dit LoRa-netwerk werd november 2015 gerealiseerd door een gevarieerde mix van Rotterdamse bedrijven, overheden en onderwijs. LoRa staat voor ‘Long Range Low Power’. Met deze technologie kunnen objecten en systemen met een sensor bij zeer laag stroomverbruik door de lucht informatie uitwisselen. Naast Intermax zou het netwerk niet mogelijk gemaakt zijn zonder de inspanningen van onder andere Rotterdam internet eXchange, Teqplay, en de gemeente Rotterdam. Stemmen voor The Things Network 010 kan hier. Succes De belangstelling voor het LoRa-netwerk is groots. Inmiddels zijn er zeventien projecten actief op het netwerk. Dat is geen geringe prestatie. Voor Intermax komt bij een project als het R.I.O.T alles samen: de nieuwsgierige geesten van onze engineers, onze filosofie waarbij het vooral draait om teamgeest, gedrevenheid voor het vak, en een absolute honger om de wereld van internet te blijven exploreren. We hebben vaak gezegd dat we het gevoel hebben dat we nog maar aan het begin staan van een tijdperk. Zulke nieuwe ontwikkelingen als het netwerk van R.I.O.T leveren het bewijs dat we in staat zijn om samen met geestverwante partners grote stappen te nemen. Het zijn zorgvuldig, vooraf uitgedachte hinkstapsprongen, die ervoor zorgen dat we door een steeds groter venster kunnen toekijken op het tijdperk waar we met z’n allen op weg naar toe zijn. En we kijken niet alleen toe, we kunnen het mede vormgeven! Zo’n prachtige nominatie is het bewijs dat we, samen met onze partners, de goede weg zijn ingeslagen. Over de Computable Awards De onafhankelijke Computable Awards vakjury heeft voor elke award een aantal genomineerden geselecteerd, die vooraf zijn voorgedragen. De jury koos steeds inhoudelijk voor de kwaliteit van de onderbouwing en voor de geleverde informatie over het genoemde project. De ranking door de jury en het aantal stemmen van de lezers van Computable bepalen elk voor de helft welke genomineerde de award in november ontvangt. Uiteraard houden we onze vingers gekruist! Juryoordeel De jury gaf blijk onder de indruk te zijn van de Rotterdamse aanpak van dit initiatief: niet praten, maar doen. Een cliché, maar in de praktijk dus nog altijd een absolute waarheid. Door deze praktisch aanpak zijn de eerste ervaringen met het netwerk gedaan. De bedrijven en overheden achter het netwerk komen daarnaast maandelijks bijeen, waarmee een LoRa-innovatieplatform in Rotterdam is gecreëerd. Reactie Intermax Ludo Baauw, directeur Strategie & Innovatie bij Intermax en operator van verschillende LoRa-gateways (zendmasten voor dit netwerk): 'Dankzij de plaatsing van een twintigtal gateways op strategische locaties in de regio Rijnmond biedt dit de stad en haar omgeving ongekende mogelijkheden voor goedkope, breed beschikbare en open sensortechnologie. Denk aan slimme stadsverlichting, het meten van waterniveaus, onderhoud aan machines en installaties of aan de mogelijkheden voor crowd control. Op een simpele, snelle en zuinige manier kunnen er op grote afstand allerlei soorten slimme meters worden uitgelezen, zonder dat daar dure mobiele abonnementen of veel mankracht voor nodig zijn. Als Intermax willen we hier graag belangeloos een bijdrage aan leveren, vanuit de waarden waar wij ook tijdens ons dagelijks werk voor staan: het moet vernieuwend en veilig zijn, en altijd goed werken. Bovendien willen we graag een bijdrage leveren aan onze slimme stad. Samen hebben we er inmiddels voor gezorgd dat Rotterdam het grootste internet of things-stadsnetwerk heeft van Nederland, en daar zijn we trots op, net zoals we trots zijn op deze nominatie!' Wij willen natuurlijk deze nominatie omzetten in een echte prijs: daarom vragen wij u op ons te stemmen. Dat kan de komende tijd via deze link. Heel erg bedankt voor uw support!

Lees meer
Interview Ludo Baauw in Telecompaper

Op Telecompaper.com is een interview verschenen met Ludo Baauw. In dit artikel wordt onder andere het aandeel van Intermax in het Rotterdamse LoRa-netwerk behandeld. Het artikel is hier te vinden.            

Lees meer
Intermax vermelding in artikel over The Things Network 010

November vorig jaar werd R.I.O.T.: The Things Network 010 gelanceerd in Rotterdam. Intermax heeft samen met de Rotterdam internet eXchange (R-iX) en Teqplay de lead genomen bij de uitrol van dit open LoRa-netwerk voor het Internet of Things in stad en haven. LoRa staat voor ‘Long Range Low Power’, wat inhoudt dat objecten en systemen dankzij deze technologie met een sensor door de lucht informatie uit kunnen wisselen bij zeer laag stroomverbruik. Intermax leverde onder andere een groot aantal gateways, de zendmasten voor LoRa. Ludo Baauw, directeur Strategie & Innovatie bij Intermax: “Voor ons was het gelijk duidelijk dat we een voortrekkersrol wilden nemen in dit gedeelte van het project. We vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan onze stad, en dat is precies wat we hier doen. Bovendien hebben we bij Intermax allemaal een enorme nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen, en een constante behoefte kennis over ons vakgebied te delen met anderen. Dat was zo toen we Intermax begonnen 21 jaar geleden, en dat geldt vandaag nog steeds.” Rotterdams online tijdschrift Vers Beton publiceerde een artikel over het Things Network, waarin ook Ludo aan het woord komt. Het hele artikel is hier te lezen.  

Lees meer