De mythe van de cloud [blog]

29 juli 2015

Soms overstijgt een begrip, een aanpak, een oplossing, of een methode alle realiteitszin. Het begrip wordt een buzz-woord, de aanpak zaligmakend, de oplossing onfeilbaar, en de methode een geloof. Je zou kunnen zeggen dat zoiets is gebeurd met ‘cloud computing’, ook wel: het werken in de cloud. Intermax liep niet meteen mee in de hype, omdat we onze klanten vooral niet wilden overleveren aan de laatste modegrillen zonder aanwijsbaar voordeel. En we déden het al. In feite was er voor ons niets nieuws onder de zon: maatwerk aanleveren voor onze klanten, IT uit de kraan. Niets betalen voor wat je niet nodig hebt. We boden het onze klanten al aan, maar maakten er tegelijk weinig ophef over. Het is een praktische, efficiënte service, zoals we steeds voor onze klanten zoeken naar de beste oplossingen.

De cloud heeft zo nu langzamerhand mythische proporties aangenomen. Vervelend soms voor de engineers en de IT-professionals, die er al langer bekend mee zijn. Veel IT-professionals worden in hun werkomgeving geconfronteerd met directeuren en managers van ondernemingen die geen genoeg krijgen van de nieuwe aanpak en de moderne technische oplossing, en die meteen hun applicaties willen overbrengen naar de cloud. Het zijn grote beslissingen die dan ineens te haastig lijken te worden genomen, doorgaans gebaseerd op informatie die niet volledig is, óf gevoed door de trend van de dag waar iedereen achteraan loopt.

Natuurlijk: de technologische oplossingen voor bedrijven en hun ingewikkelde en kostbare IT-infrastructuur worden steeds handiger, economischer – want schaalbaar en betaalbaar – en zijn steeds vaker toegespitst op de specifieke wensen, verlangens en eisen van de gebruiker (in bijna alle gevallen zijn dat bedrijven, instanties, organisaties, die grotendeels afhankelijk zijn (geworden) van hun IT-infrastructuur en hun web-omgevingen). De drang van directies en hun bedrijven om vooruit te willen, om het nog beter ‘te regelen’, om de IT-infrastructuur op orde te hebben valt zeker te prijzen, maar de engineers en de IT-professionals wijzen de directeuren van de grote succesvolle ondernemingen er graag op dat ze eerst feit van fictie moeten onderscheiden voordat ze beslissen hoe ze hun IT-omgeving graag (opnieuw) ingericht willen zien.

Belangrijk voor directies om te weten:

1) Ga er vanuit dat uw IT-professional of engineers kennis hebben genomen van de cloud en weten wat het voor uw bedrijf kan betekenen. In de meeste gevallen zal u ervan op de hoogte zijn gesteld en heeft u al een idee over de nieuwe oplossingen voor uw IT-infrastructuur. In de meeste gevallen kiest u, in overleg, voor de publieke cloud of zoekt u een betrouwbaar – persoonlijker – hostingbedrijf dat nauw aansluit bij uw ideeën, filosofie en zakelijke aanpak.

2) Bedenk dat de publieke cloud niet altijd de meest optimale oplossing is voor uw zaak in het algemeen. Informeer bij uw IT-professional welke oplossing het beste bij uw bedrijf past. Vergader en onderzoek! Intermax beschikt over de Intermax cloud. U weet daardoor precies waar uw applicaties ‘draaien’, in de meeste gevallen kent u of uw IT-professional onze engineers en is het juist die persoonlijke benadering die voor u het verschil kan betekenen. Veiligheid begint bij vertrouwen, en dat vertrouwen ontstaat tussen mensen onderling, niet zozeer tussen zaken.

3) Veiligheid of ‘security’ begint niet altijd bij een waterdichte technologische oplossing, maar bij de vergaarde kennis van uw IT-professional, de kennis en betrouwbaarheid van het hostingbedrijf waar uw applicaties draaien en vooral bij de afspraken die u met het hostingbedrijf heeft gemaakt (én het vertrouwen dat er tussen de verschillende partijen is ontstaan). Mensen doen nog altijd zaken met mensen. Welke afspraken heeft u gemaakt? Wat is het beste voor uw bedrijf? Waar bent u écht mee geholpen? Een oplossing die niet grondig is bestudeerd en die niet door IT-professionals is beoordeeld brengt soms risico’s met zich mee die u niet van tevoren had voorzien. Belangrijk: welke applicaties draaien er in de cloud? Welke gebruikers hebben er beschikking over?

Concluderend zou je kunnen zeggen dat in alle gevallen een pragmatische benadering en een nuchtere grondhouding de juiste aanpak zijn. Ga voorbij de mythe en de nieuwste trends en de ‘hipgevoeligheid’ van sommige technologische oplossingen, maar vertrouw op de gedegen kennis van uw IT-professional, en het advies van uw hostingbedrijf waar uw applicaties draaien en die zorgdraagt voor uw IT-infrastructuur. Bij twijfel of argwaan: opnieuw de vraag stellen of u goed zit bij uw hostingbedrijf als het uw twijfel niet kan wegnemen en uw IT-professional u niet kan geruststellen. Intermax is er bij gebaat dat uw zaak ‘draait’, en in een steeds complexere wereld waarin steeds minder tastbaar wordt en steeds meer om u heen gebeurt hopen wij erop handvatten te kunnen bieden waardoor u voortdurend grip houdt op de nieuwste technologische ontwikkelingen.

Intermax Redactie