Artikel over Intermax in Roadmap Next Economy Magazine

28 augustus 2017
Intermax redactie

In 2016 startte de Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) - samen met een groot aantal bedrijven (waaronder Intermax), onderwijsinstellingen en gemeenten - het initiatief om een Roadmap te schrijven voor de Next Economy. Voor die roadmap zijn verschillende doelen beschreven, waaronder de realisatie van een betere (internationale) bereikbaarheid van de Metropoolregio en de realisatie van een beter vestigingsklimaat. De MRDH wil dit bereiken langs 5 transitiepaden: Smart Digital Delta, Smart Energy Delta, Circular Economy, Entrepreneurial Region en Next Society.

Eind 2016 is de Roadmap Next Economy (RNE) opgeleverd en er zijn inmiddels al verschillende projecten geïnitieerd om de doelstellingen te behalen. In het digitale RNE magazine krijgt u per transitiepad een beeld van de verschillende projecten en initiatieven. Intermax levert een bijdrage in het kader van de Smart Digital Delta. Op pagina 14 van het magazine leest u hier meer over.

Het magazine is hier te bekijken.