Maatregelen omtrent het coronavirus

13 maart 2020
Intermax redactie

For English version please see below.

Gistermiddag kondigde minister-president Rutte nieuwe maatregelen af vanwege het coronavirus. Ook Intermax scherpt proactief het beleid verder aan om de continuïteit van onze dienstverlening aan u te kunnen blijven garanderen.

Met ingang van vandaag zijn alle afdelingen binnen Intermax opgesplitst.
De groepen werken verspreid over de vier kantoren van Intermax, op twee locaties in Rotterdam, in Utrecht en in Zwolle. Alle medewerkers zijn exclusief gebonden aan de toegewezen kantoren en zullen de andere locaties niet bezoeken. Dat betekent dus ook dat interne meetings tussen kantoren of met medewerkers die thuis werken, uitsluitend virtueel worden gehouden of worden verplaatst.

Ook beperken wij alle fysieke meetings.
Bij externe afspraken wordt kritisch gekeken of deze telefonisch of virtueel kunnen worden gevoerd. Wanneer dit niet het geval is, wordt gezorgd dat er zo min mogelijk collega’s fysiek aanwezig zijn. In geval van calamiteiten maken wij onderscheid tussen groepen medewerkers die onze klanten op afstand helpen en medewerkers die, indien nodig, op locatie komen. Op deze wijze voorkomen wij ook hier vermenging.

Vanzelfsprekend blijven ook de eerder genomen maatregelen van kracht.
Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over de te nemen hygiëne- en voorzorgsmaatregelen en beschikken over de benodigde middelen om thuis hun werkzaamheden uit te kunnen voeren. Medewerkers met klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of die terugkomen uit risicogebieden, worden verplicht om thuis te werken.

Wij volgen te allen tijde de adviezen van het RIVM en doen er alles aan om de risico’s voor onze medewerkers en klanten zoveel mogelijk te beperken. Wij houden u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Heeft u vragen of wilt u advies over uw eigen situatie, neemt u dan contact op met uw servicemanager.English version

Update: Coronavirus Precautions

Yesterday, Dutch Prime Minister Rutte announced new precautions due to the spreading coronavirus. We want to inform you that Intermax is continuously improving and updating safety precautions to ensure continuity and availability of our services to our clients.

Effective today, all Intermax departments have been split up in smaller teams, across different geographic locations.
All groups are spread across our four offices in Rotterdam, Utrecht and Zwolle. Our employees are assigned to a specific location and will not visit the other offices. Internal meetings between teams in different offices or with colleagues working from home, will be run digitally or rescheduled.

We are also limiting all physical meetings.
In case of external meetings, we review if these can be held as conference calls or virtually. If not, we ensure that as few colleagues as possible attend the meeting. In case of a client emergency, we separate groups of employees that provide remote support from teams that, when necessary, will make location visits. This is another way we prevent contact between teams.

All previous measures will stay in place.
Our employees are informed about all standard hygienic measures and precautions. They are also equipped to work from home if necessary. Colleagues with symptoms such as a cold, coughing, sore throat or fever and employees travelling from high risk areas, are required to work from home.

We continue to follow and abide by RIVM guidelines and work hard to limit any risk for our employees and customers. We will continue to keep you updated about the latest news. Should you have any questions or if you require advice about your own situation, please contact your Service Manager.