John T. Knieriem reageert op aanpassing bewaarplicht bij BNR Digitaal

3 december 2014

John T. Knieriem, algemeen directeur van Intermax, verzorgde gisteren een telefonische bijdrage aan de uitzending van BNR Digitaal. Hij reageerde op een oproep van Bits of Freedom aan providers om een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse staat. Bits of Freedom deed deze oproep naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de Nederlandse bewaarplicht, die internet- en telefonieproviders verplicht metadata over gebruikers op te slaan zodat deze door de overheid kunnen worden opgevraagd bij de bestrijding van criminaliteit.

Eerder dit jaar verklaarde het Hof van Justitie van de EU de richtlijn in strijd met ons fundamentele recht op bescherming van privacy, zoals vastgelegd in de Grondwet. De Nederlandse wet is gebaseerd op deze richtlijn, en daarmee ook in strijd met de Grondwet. De Nederlandse staat weigert de wet echter te schrappen vanwege een aantal zaken: omdat de wet rechtmatig tot stand zou zijn gekomen, omdat deze wet van groot belang is voor de opsporing van criminaliteit en omdat er een aangepast wetsvoorstel klaarligt naar aanleiding van de EU-uitspraak. Inmiddels is echter duidelijk dat deze nieuwe wet geen rekening houdt met de bezwaren van het Hof van Justitie. Kortom, het zijn argumenten die volgens ons verbloemen dat de Nederlandse overheid de eigen regels volgt met betrekking tot dit onderwerp.

Bewaarplicht voor providers

Als provider blijven wij voldoen aan de bewaarplicht, zolang als deze van kracht blijft. Dat neemt niet weg dat wij het initiatief van Bits of Freedom van harte toejuichen. Ook wij vinden het onverklaarbaar dat de Nederlandse overheid geen aandacht lijkt te schenken aan het feit dat deze wet ongeldig is verklaard, en vervolgens eigen regels en voorwaarden opstelt om het opslaan van deze gegevens te rechtvaardigen. We benadrukken daarbij dat digitale opsporingsmethoden van het grootste belang zijn om onze maatschappij veilig te houden, maar deze methodes mogen niet gebaseerd worden op een onrechtmatige wet. Desondanks vinden wij het niet aan ons als provider om een rechtszaak tegen de Nederlandse staat te beginnen over dit onderwerp. Liever dragen wij bij aan een substantiële oplossing, waarbij we eindelijk onze wetten aanpassen aan de digitale ontwikkelingen en waar we onze vrijheid op internet combineren met een goede uitvoering van de digitale opsporingsmogelijkheden voor de politie. Tot die tijd bevinden wij ons als provider in een bijzonder lastige situatie: aan de ene kant zijn wij verplicht te voldoen aan de wet, terwijl aan de andere kant onze klanten ons – terecht – kunnen wijzen op het feit dat we handelen in strijd met de Grondwet. We pleiten ervoor alles in het werk te stellen hier snel een passende oplossing voor te vinden.

Het volledige pleidooi van John Knieriem is hier terug te luisteren.

Intermax Redactie