De studenten van Cadena de Talentos

19 februari 2016

We vertellen het u graag: Intermax is een trouwe sponsor van Cadena de Talentos in Peru. Daarom stellen we u graag voor aan onze nieuwe talenten, die we ondersteunen op weg naar hun toekomst.

Nicole

Nicole Vasquez is 17 jaar en wil graag arts worden. Haar droom is om een kliniek op te zetten in haar geboortestad, Pamplona Alta in Peru. Momenteel studeert ze voor haar toelating. Nicole wil studeren, omdat ze weet dat ze daarmee een verschil kan maken, voor zichzelf, én voor haar omgeving. Cadena de Talentos zorgt ervoor dat zo’n talent als Nicole de kans krijgt om te studeren. Op haar beurt helpt Nicole de organisatie met het opzetten van allerlei acties voor fondsenwerving.

Diana

Diana Huamanllali Cosnilla is 19 jaar en hard aan het studeren om toegelaten te worden tot een prestigieuze universiteit waar ze zich wil toeleggen op haar studie accountancy. Net als alle andere talenten die Cadana de Talentos begeleidt ziet ook Diana het belang in om te investeren in de organisatie. Ze helpt de stichting met het organiseren van allerlei activiteiten en met de benodigde administratie.

Yasser

Yasser Chavez Pablo is 19 jaar en al bezig met het eerste semester van zijn studie verloskunde. Net als Nicole en Diana behoort hij tot de talenten die aan hun toekomst werken, met het steuntje in de rug van de stichting. In ruil daarvoor helpt hij weer met de verschillende organisatorische en logistieke activiteiten. Yasser houdt zich bezig met inkoop voor de verschillende activiteiten die de organisatie opzet om mensen bewust te maken van het simpele feit dat je als individu, als groep, als bedrijf daadwerkelijk een verschil kan maken. Hij is zich ervan bewust dat de gezondheidszorg in zijn land te wensen overlaat, en wil later met een eigen kliniek een bijdrage leveren om die kwaliteit te verhogen.

Leonardo

Leonardo Ramos Vazques is 18 jaar en druk bezig met zijn toelatingsexamen voor de San Marcos universiteit in Lima. Hij hoopt industrieel ontwerper te worden. Leonardo is een competitieve jongen die zich voor de organisatie inzet om de planning correct te laten verlopen. Hij hoopt natuurlijk dat hij wordt toegelaten op de universiteit en dat zijn wilskracht en competitieve aard ervoor zorgt dat hij zichzelf kan rekenen tot de beste van de klas. Zijn ondernemingslust moet ervoor zorgen dat hij in staat is om zijn eigen bedrijf op te richten. Hij denkt aan informatica en management. Met zijn ervaring en kennis wil hij ook anderen aanmoedigen om hun eigen onderneming te beginnen.

Wat valt op als u deze verhalen leest? De invloed die je kunt aanwenden beperkt zich niet tot het individu alleen, maar werkt in de hele gemeenschap door. De kern is: doorgeven wat je hebt geleerd. Werken aan je eigen toekomst, tegelijk een duwtje in de rug geven bij zoveel anderen, en er samen voor zorgen dat de ketting sterker wordt en dat de negatieve spiraal wordt doorbroken. Intermax is een trouwe sponsor van Cadena de Talentos, omdat je als sponsor de concrete resultaten terugziet. Daar wordt bij goede doelen en stichtingen nog wel eens aan getwijfeld. De cynicus vraagt zich af wat het nut is. Waar gaat het geld naartoe? Dat gaat hier niet op. Het effect is zichtbaar, tastbaar, én voelbaar, want wie een ander op weg helpt, helpt zichzelf. Het is eenvoudigweg goed om een goede daad te doen.

Wat doen ze ook weer precies? Cadena de Talentos is de stichting die investeert in jonge talenten die zich niet kunnen ontwikkelen, omdat het ze ontbreekt aan studiemogelijkheden, aan kansen in de maatschappij, aan een veilig leefklimaat waarin kinderen kunnen opgroeien. Cadena de Talentos gelooft erin dat je het vuur in iemand kan aansteken (‘Contágiate’) , ook als ze geboren zijn in kansarme omstandigheden. Wie een duwtje in de rug krijgt om zijn ideeën te ontwikkelen en zijn talenten te ontplooien zal het pad inslaan dat hij voor zich ziet. De jonge mensen die we hierboven beknopt beschreven, zijn stuk voor stuk voorbeelden die zich weigeren neer te leggen bij de plek die zij innemen in het bestaan en vervolgens elke kans aangrijpen om zich eraan te ontworstelen. In alle bescheidenheid kijken we met trots langs de zijlijn hoe deze talenten zich ontwikkelen en andere mensen helpen op hun weg naar een beter leven.

Intermax Redactie