John T. Knieriem draagt rol binnen Intermax over

19 september 2016

Vandaag maken we bekend dat de oprichters van Intermax een intentieverklaring zijn overeengekomen waarbij John T. Knieriem zijn aandelenbelang in Intermax overdraagt aan Ludo Baauw (directeur strategie en innovatie) en de andere aandeelhouders. John zal de komende maanden zijn werkzaamheden overdragen en zijn functie als algemeen directeur neerleggen. Ludo zal zijn rol als algemeen directeur overnemen. Knieriem, Baauw en de andere aandeelhouders van Intermax blijven wel gezamenlijk betrokken bij en eigenaar van de informatiebeveiligings start-up Guardian360.

Enige tijd geleden heeft Knieriem te kennen gegeven dat hij als algemeen directeur en aandeelhouder bij Intermax wenste te stoppen. ‘Ik wil in deze fase van mijn werkzame leven mijn bijdrage aan de maatschappij op een andere wijze vormgeven. Na ruim 16 jaar als algemeen directeur en 22 jaar als aandeelhouder bij Intermax betrokken te zijn wordt het tijd voor wat anders’, aldus Knieriem.

Ludo Baauw is blij dat de wens van John Knieriem om wat anders te gaan doen ingevuld kan worden: ‘Ik ben tevreden dat we in goed onderling overleg tot deze uitkomst zijn gekomen. Knieriem heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en professionalisering van Intermax. Ik respecteer dat John nu wat anders wil gaan doen. Tegelijkertijd heb ik er enorm veel zin in om samen met het Management Team Intermax verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Ik zal ongetwijfeld op sommige momenten mijn maatje gaan missen, maar we hebben voldoende kwaliteit binnen Intermax om hier goed invulling aan te  geven”.

John is Ludo dankbaar dat hij op constructieve wijze wil meewerken aan zijn vertrek. ‘Ludo en ik hebben, alhoewel we best andere karakters hebben, altijd geweldig samengewerkt. Er is tussen ons een zeer nauwe band ontstaan en het is dan ook dat ik met enige ambivalentie afscheid neem. Ik dank Ludo voor zijn kameraadschap en wens hem veel succes”.

Naar verwachting wordt de transactie voor het eind van dit jaar afgerond.

Intermax Redactie