Intermax vernieuwt twee ISO certificaten

3 juli 2014

Intermax heeft deze week twee audits voor haar ISO9001 en ISO14001 certificaten wederom zeer succesvol doorlopen. Hierdoor mogen we ook de komende 3 jaar deze certificaten voeren.

ISO 9001 en ISO 14001
ISO9001 is de norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Ook wordt bekeken of en op welke manier tegemoet wordt gekomen aan de eisen van de klant, en of er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving die op de beschikbare producten van toepassing is. ISO14001 is de standaard op het gebied van milieumanagement. Alle maatregelen die de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk moeten minimaliseren, worden hierbij bekeken en beoordeeld.

Kwaliteit en verantwoord milieubeleid
Ludo Baauw, directeur Strategie en Innovatie bij Intermax: “Ik ben heel trots dat we met glans door deze audits zijn gekomen, met geen enkele zogenaamde “non conformity”. Hiermee is wederom onafhankelijk vastgesteld dat Intermax staat voor kwaliteit en een verantwoord milieubeleid. De meeste bedrijven hebben doorgaans enkele onderdelen van hun werkwijze gecertificeerd. Voor Intermax geldt dat het volledige primaire proces voldoet aan verschillende normen op het gebied van kwaliteit, milieu, beveiliging, continuïteit en betrouwbaarheid. Dat maakt ons uniek.” Naast de ISO9001 en ISO14001 is Intermax door LRQA gecertificeerd volgens de ISO27001 en NEN7510 normen. Daarnaast zijn we in het bezit van de Digid TPM en de ISAE3402 type II verklaring.

Intermax Redactie