Intermax vermeld in successtory IHE

31 oktober 2014

Op de website van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) is een casestudy te lezen over het Amphia ziekenhuis. Hier werd een XDS-register opgezet voor de uitwisseling van patientgegevens in de regio West- en Midden-Brabant. Tussen het Amphia Ziekenhuis en Instituut Verbeeten werd in de oude situatie gecommuniceerd met cd/dvd’s. Dit leidde tot onvolledigheid in de gegevensoverdracht. Het voordeel van de nieuwe oplossing met het XDS-register is dat beelden en verslagen nu sneller beschikbaar zijn voor Instituut Verbeeten, waardoor sneller met behandelingen kan worden gestart. Voor het project werd een stichting opgericht ten behoeve van de uitwisseling van gegevens op basis van XDS. Deze stichting is de bewerker van een regionaal register, dat door Intermax wordt gehost. Ook werd een koppeling gerealiseerd met het XDS-register van Rijnmondnet.

Het volledige succesverhaal is hier te lezen.

Intermax Redactie