Oplossingen

Bescherming tegen DDoS-aanvallen

Bij een DDOS-aanval is de service die een website of server biedt tijdelijk bewust onbruikbaar of onbereikbaar gemaakt door een kwaadwillende. Intermax kent verschillende maatregelen om u zo goed mogelijk te beschermen tegen DDOS-aanvallen, en om dergelijke aanvallen zo snel mogelijk af te slaan of af te zwakken. Uitsluiten dat u ooit last krijgt van een eventuele DDOS-aanval, is helaas niet mogelijk: zelfs met zeer zware netwerkverbindingen en allerlei apparatuur zal zo’n DDOS-aanval impact opleveren.

Over de Nationale Anti-DDOS Wasstraat (NaWas)

De NaWas is een gezamenlijk initiatief van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) en de Dutch Hosting Provider Association (DHPA). Intermax is aangesloten bij beide brancheorganisaties en was bovendien de bedenker en eerste deelnemer aan de NaWas. De NaWas bestaat uit een grote hoeveelheid gespecialiseerde anti-DDOS apparatuur op een centrale, goed beveiligde locatie. Deze voorziening kan binnen enkele minuten volautomatisch DDOS-verkeer bestrijden.

Een DDOS-aanval is vaak gericht op een specifiek doelwit. Het is daarom belangrijk zo snel mogelijk te achterhalen waarop de aanval wordt uitgevoerd. In het geval van een DDOS-aanval wordt het netwerk overbelast en zijn servers onbereikbaar. De Genie flow analyzer grijpt dan in, en leidt het DDOS-verkeer om naar de NaWas. Het resultaat: het core netwerk is weer beschikbaar, en het getroffen deel van het verkeer wordt ‘schoongepoetst’ en teruggeleid naar ons netwerk via een aparte verbinding.