Oplossingen

Geografische redundantie

Geografische redundantie, oftewel de mogelijkheid gegevens in meerdere zones te plaatsen om zo downtime en dataverlies te voorkomen, kan één van de sterke punten zijn van een public cloudoplossing. Het is belangrijk hier een goede balans in te vinden, die specifiek wordt afgestemd op uw eigen situatie, eisen en wensen. Regelgeving is hier een belangrijk aandachtspunt. Wilt u bijvoorbeeld uw zorgportaal of andere privacygevoelige informatie georedundant opslaan, dan heeft u met compliancy te maken (Norea). Public cloudproviders kunnen vaak niet aan de (voor private cloud noodzakelijke) regelgeving voldoen of garanderen dat data wordt verwerkt in het land waarin dat mag.

Met name voor zorg- of overheidsinstanties is wetenschap over waar privacygevoelige informatie zich bevindt zeer belangrijk. Met de AVG (GDPR) en de Meldplicht Datalekken is het realiseren van geografisch redundante IT-capaciteit complexer geworden, maar zeker niet onmogelijk. Intermax helpt u hier graag bij.

Wat kan Intermax voor mij betekenen?

Intermax ondersteunt u op basis van uw specifieke situatie en bekijkt nauwkeurig hoe en waar geografisch redundante IT-capaciteit het beste is in te zetten of bij te plaatsen. Ons doel is altijd ervoor te zorgen dat u zich kunt richten op waar u het beste in bent: uw eigen businessproces. We verzorgen voor u het beheer en de monitoring van alle diensten – volledig cross cloud – en garanderen daarbij 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste dienstverlening. Vul ons contactformulier in voor meer informatie over uw specifieke wensen.