Oplossingen

Grip op cloud

De rol van informatietechnologie binnen organisaties is ingrijpend veranderd. Lag in de vorige eeuw de nadruk op efficiëntieverbetering en kostenbesparing, nu zorgt technologie voor verregaande digitalisering van allerlei processen en toepassingen. Nieuwe business modellen, klantverwachtingen, de Wet flexibel werken (Wfw) en ook het verblijf in bijvoorbeeld een ziekenhuis of overheidsinstelling, vragen om ingrijpende en bovenal continue innovaties. Medewerkers, patiënten en bezoekers verwachten snelle, gebruiksvriendelijke, online toepassingen – die hen in staat stellen actuele data in real time beschikbaar te hebben.

Oude IT-paradigma’s maken dan ook snel plaats voor nieuwe. Toepassingen moeten enerzijds gebruikersvriendelijk en anderzijds veilig en up-to-date zijn. Dat vraagt om continue verbetering. Er zijn maar weinig organisaties die alle IT-functies volledig binnen de eigen muren bouwen en faciliteren. Dat is in het licht van omvang en complexiteit ook nog nauwelijks haalbaar. Cloudsourcing is dan ook eerder regel dan uitzondering. De adoptiegraad van cloudoplossingen, van infrastructuur tot en met toepassingen, ligt inmiddels ruim boven de 90%. Dit alles stelt organisaties voor nieuwe, grote uitdagingen. Hoe managen zij al die diensten en hun leveranciers? Hoe houdt de IT-organisatie de regie over intensievere samenwerkingsrelaties die ontstaan? En hoe past de IT-organisatie zich aan op die vragen en veranderingen?

Ook Intermax herkent deze dynamiek. De multicloud-strategie - waarbij allerlei diensten van derden gekoppeld worden aan de eigen dienstverlening, of waar onderdelen van de eigen dienstverlening op verschillende cloud platformen worden gehost - vraagt om een andere aanpak van sourcing. Anders dan voorheen bieden cloud leveranciers generieke diensten aan waar de afnemer nauwelijks of geen directe regie over heeft. Continue ontwikkeling en verbetering is hier eerder regel dan uitzondering. In dergelijke samenwerkingsrelaties gaat het naast de klassieke regie van IT-sourcing ook om thema’s als gebruikerservaring, veiligheid, compliance en bovenal: om ijzersterke communicatie.

Over Grip op Cloud

Met de dienst Grip op Cloud helpt Intermax IT-organisaties met het verstevigen van de regie over multicloud situaties. Aan de basis staat een degelijke operationele besturing van vraag en aanbod van IT-diensten. Deze wordt gevormd door bekende frameworks, in combinatie met 25 jaar ervaring met informatietechnologie binnen de zorg, publieke sector en financiële wereld. Het hebben van de juiste contracten, goed financieel management en de inzet van de bewezen instrumenten voor service management zijn essentieel. Maar bij cloudsourcing zijn er ook nieuwe aspecten. Wet- en regelgeving, risicomanagement, de transitie van assets, kennisbehoud, maar ook vertrouwen, optimale afstemming en communicatie met stakeholders binnen de eigen organisatie - én de kwaliteit van de samenwerking tussen de verschillende leveranciers - spelen een grote rol.

Dit vraagt naast uitvoerende ook om regisserende vaardigheden, door specialisten die soepel kunnen bewegen tussen de hoge verwachtingen van gebruikers, de mogelijkheden van de cloudleveranciers en daarbij ook de eisen van interne en externe stakeholders in het oog blijven houden.

Met inzet van kennis, ervaring en standaardinstrumenten ondersteunt Intermax dit verbeterproces. Doelstellingen hierbij:

  • Het structureel beter benutten van samenwerkingen met interne en externe leveranciers
  • Het realiseren van een optimale kwaliteit van diensten
  • Het beheersen van risico’s
  • Het bewaken van tijd voor innovatie en verandering.

De inzet is het stroomlijnen van het leverancier- en contractmanagement en de inrichting van een overzichtelijke communicatie- en overlegstructuur met interne en externe relaties en stakeholders. Het resultaat: een klimaat waarin verandering en innovatie beter gedijen en gestroomlijnde relaties. Die moeten op hun beurt leiden tot minder escalaties, andere ongeplande werkzaamheden en hiermee vaak gepaarde onverwachte kosten.

Voor wie is Grip op Cloud?

Grip op Cloud richt zich op IT-managers, CMIO’s en sourcing managers van organisaties die werken volgens een multicloud-strategie en moeite hebben met het volledig benutten van de voordelen van deze strategie, het tevreden houden van gebruikers, de aansturing van leveranciers en het managen van security en compliance.

Een Grip op Cloud-traject start met een zogenaamde Sourcing Governance en Regie Ambition (SGRA) assessment. Hiermee wordt de huidige stand van zaken vergeleken met de ambities van de organisatie op het gebied van cloudsourcing. Zo ontstaat inzicht in verbeterpunten om deze ambities te verwezenlijken. Deze verbeterpunten vormen de basis van het Grip op Cloud change management plan, dat sterk leunt op een aanpak en proces voor continue verbetering. Daarbij hanteren we een aanpak met 8 herkenbare topics. Zo werken wij, samen met de afnemer, naar een IT-regieorganisatie die past bij de doelstellingen van de organisatie.

Grip of Cloud omvat, onder andere, de volgende elementen:

  • De verkenningsworkshop: een wegwijzer in de wereld van Sourcing Governance & Regie
  • De volwassenheidsscan (SGRA) van de IT-organisatie
  • Een adviesrapport met verbeterpunten
  • Verdiepingsworkshops op strategisch, tactisch en operationeel niveau
  • Change management plan voor de transformatie van uitvoering naar regie

Indien nodig levert of bemiddelt Intermax bij interim-ondersteuning van specialisten voor het begeleiden van de transformatie. Vervolgens blijven wij als volwaardig sparringpartner structureel ondersteunen bij het bewaken van zowel proces als kwaliteit. Ook kunnen wij helpen bij het continue uitlijnen van (interne en externe) veranderingen op de uitbesteedde IT-diensten, contracten en samenwerkingsrelatie met leveranciers.