Oplossingen

Netwerk en applicaties pentesten

Het Guardian360 pentest abonnement geeft invulling aan de wens van organisaties om periodiek testen uit te laten voeren door een ethisch hacker, terwijl er ook een continu proces is ingericht om kwetsbaarheden, configuratiefouten en zwakke wachtwoorden op te sporen. Hierdoor krijgt een organisatie niet alleen een momentopname, maar kan zij daarna ook aantonen dat bepaalde maatregelen geholpen hebben om kwetsbaarheden te verhelpen. Daarnaast maakt Guardian360 inzichtelijk of bepaalde issues leiden tot een afwijking van informatiebeveiligingsnormen.

Binnen het abonnement kan een organisatie ervoor kiezen om het urentegoed jaarlijks in te zetten voor een omvangrijke pentest. De organisatie kan er ook voor kiezen om het urentegoed in delen aan te spreken, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe versie van een applicatie live gezet wordt, of wanneer er een grote wijziging in het netwerk heeft plaats gevonden.

Na een handmatige pentest zal de pentester een rapport met bevindingen, motivatie en aanbevelingen opleveren.

Guardian360 garandeert dat de pentesten steeds door een andere ethisch hacker worden uitgevoerd, zodat een organisatie er vanuit kan gaan dat er met een ‘frisse’ blik getest is. Hierdoor wordt tunnelvisie voorkomen en is er een grotere kans dat issues daadwerkelijk gevonden worden.