Optimale beschikbaarheid HiX

Het volledig geïntegreerde ZIS/EPD HiX van ChipSoft, voor zowel zelfstandige als samenwerkende zorginstellingen, is een totaaloplossing voor dossiervoering, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Op die manier zorgt ChipSoft HiX voor een optimale ondersteuning van het werkproces van zorgprofessionals en administratief medewerkers.

De beschikbaarheid van HiX is cruciaal voor de continuïteit van de zorginstelling. Intermax realiseert de hoogst mogelijke beschikbaarheid voor u, en is gespecialiseerd in het beheer, onderhoud en monitoring van HiX omgevingen.

Waarom kiezen voor Intermax?

1 | Beheer en onderhoud Microsoft SharePoint
Het HiX Zorgportaal gebruikt Microsoft SharePoint als portaalplatform. Het beheer en onderhoud van SharePoint is een specialisme op zich. Intermax heeft die expertise, mede omdat ook onze eigen CMS systemen draaien op SharePoint.

2 | DigiD certificering
DigiD certificering is een vereiste voor het CS-Zorgportaal. Intermax is in het bezit van de DigiD TPM en biedt deze dienst kosteloos aan aan haar klanten. Alleen de eigen audit van de zorginstelling voor het DigiD certificaat dient dan nog gedaan te worden.

3 | Logship Server uitwijk
Beschikbaarheid en continuïteit van het EPD/ZIS zijn van cruciaal belang voor de zorginstelling. Noodsituaties kunnen echter altijd optreden en dan is belangrijk (beperkte) toegang tot de omgeving te kunnen behouden. Intermax heeft veel ervaring met het beschikbaar maken van een fail over logship server, zodat de toegang tot essentiële informatie in geval van een noodsituatie wordt gewaarborgd.

4 | Managed hosting HiX
De ChipSoft HiX omgeving is complex, ook als de best practise oplossing gevolgd wordt. Het beheer en onderhoud vraag veel expertise op het gebied van connectiviteit, security patching, beveiliging, back up en monitoring. Intermax is gespecialiseerd en ervaren in het managed hosten, beheren, monitoren en onderhouden van HiX omgevingen, zowel ‘on premise’ als in een extern datacenter.

5 | NEN7510 en ISAE3402
De overheid stelt steeds hogere eisen aan de beveiliging van persoonsinformatie. NEN7510 wordt daarvoor als richtlijn gehanteerd. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor de ICT-infrastructuur. Intermax is zelf NEN7510 gecertificeerd voor het gehele dienstverlening en kan u hier dus in ondersteunen. Daarnaast beschikken we over de ISAE3402 Type II verklaring. Hiermee is de effectieve werking van onze beheersmaatregelen getoetst en vastgelegd.

6 | Continu penetration testing
De Meldplicht Datalekken vereist dat ook zorginstellingen ‘in control’ te zijn en datalekken kunnen identificeren. Guardian360 kan daarbij helpen. Dit centrale security platform scant ieder uur uw omgeving, op dezelfde manier als een hacker zou doen. Dat kan vanaf het internet en, indien gewenst, vanuit het eigen netwerk. Op meer dan 80 verschillende netwerkpoorten wordt gescand op meer dan 60.000 bedreigingen. Eventuele kwetsbaarheden worden bovendien getoetst aan verschillende normenkaders (ISO27002, NEN7510, OWASP Top 10, CWE, Norea/DigiD en PCI DSS) en direct gerapporteerd, zodat u exact weet of uw compliant bent of niet. Zo bent u altijd ‘in control’!