Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Intermax werkt veel voor gezondheidszorg, overheid en organisaties met kritische infrastructuur, voor wie betrouwbare en veilige IT essentieel is voor het primaire proces.

Daarbij streven we continu naar de bescherming van het milieu, door zaken als het meten en sturen op (onder andere) reductie van energieverbruik, printergebruik en het stimuleren/faciliteren van elektrische auto’s voor personeel. Zo beperken we negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu zoveel mogelijk en proberen we de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving positief te beïnvloeden.

Onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid is dat Intermax actief stuurt op het reduceren van haar eigen directe en indirecte CO2-uitstoot. We maken ons eigen energieverbruik inzichtelijk en streven naar een CO2 neutrale organisatie. In deze documenten is te lezen hoe we dat doen:

CO2-beleid

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan

Energiebeoordeling

Communicatiemomenten CO2 reductie

MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000 bij NEN

Intermax heeft ook de MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000 gepubliceerd bij NEN. ISO 26000 is een internationale ISO-norm die zich richt op MVO. In deze verklaring beschrijven we hoe we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) implementeren en uitvoeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. We stelden deze verklaring op volgens de hoogste transparantietrede (3).  

In deze verklaring geven we een onderbouwing en uitwerking van de onze gemaakte keuzes ten aanzien van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op de volgende gebieden:

  1. Onderschrijven en toepassen van de zeven principes van MVO.
  2. Identificeren en betrekken van stakeholders.
  3. De zeven MVO-kernthema’s en 37 MVO-onderwerpen.
  4. Integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie.

De volledige MVO-zelfverklaring is hier te lezen.