Oplossingen

Back-up en disaster recovery

Goede back-ups zijn essentieel

Het verlies van patiëntgegevens of andere data is uw grootste nachtmerrie. Dat snappen we bij Intermax. Daarom biedt Intermax uitgebreide back-up en restore dienstverlening. Onze diensten zijn vormgegeven op basis van ISO27001 en ISAE3402 procedures, die periodiek door externe auditors worden gecontroleerd.

Om de werking van ons back-up platform te garanderen, controleren we dagelijks alle meldingen van dit platform. Daarnaast voeren we regelmatig restore tests uit, op een willekeurige selectie van alle door ons geback-upte servers. Zo bouwen we extra zekerheid in en garanderen we goede back-ups met consistente data. De back-upmethode hangt er vanaf of u bij ons een fysieke server, private cloud of een virtuele machine op ons VMware platform heeft.

Back-ups met lange termijn retentie

Binnen onze back-updienst leveren we standaard 30 of 90 dagen back-up op disk. Indien gewenst bieden we voor data met een lange retentie een back-up naar tape aan. Deze tapes worden getransporteerd in verzegelde koffers, die worden opgeslagen in extern beveiligde, brandvertragende en geconditioneerde kluiskamers. Deze kluiskamers worden 24 uur per dag, 7 dagen per week beveiligd en bewaakt.

Restore

U kunt Intermax verzoeken om gegevens uit de back-up beschikbaar te maken. Samen met u maken we duidelijke afspraken over de hierbij te volgen procedure. Indien gewenst kunt u ervoor kiezen Intermax ieder kwartaal een restore test van uw gegevens te laten maken. Hiervoor starten we op ons centrale virtualisatieplatform een tijdelijke server in de back-upomgeving, met alle te controleren data. Met zo’n test stellen we vast of back-ups zijn gelukt, en of alle opgeslagen en teruggezette data leesbaar en bruikbaar zijn.

Disaster recovery

Een recovery is het herstel van een server in het geval van een incident, waarbij data volledig of in belangrijke mate verloren zijn gegaan of waarbij de data corrupt of onbetrouwbaar zijn geworden. Intermax biedt de mogelijkheid tot zeer snelle disaster recovery. We starten hierbij uw omgeving direct in de back-upomgeving, zodat uw applicatie direct weer draait.