Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

Privacyverklaring

Identiteit

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Intermax Cloudsourcing B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24446212, op de website: https://www.intermax.nl/

Ons adres:
Schouwburgplein 30 – 34
3012 CL Rotterdam
Postbus 2655
3000 CL Rotterdam

Ons telefoonnummer:
+31(0) 10 – 710 4444

Ons e-mailadres:
privacy@intermax.nl

Algemeen

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Zo zijn wij bijvoorbeeld ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.

Beveiliging

Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen. Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u onze website bezoekt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.

Contactformulier

Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. De gegevens die u aan ons via het contactformulier verstrekt, gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar. Na beantwoording verwijderen wij uw persoonsgegevens. Maar als uw vraag betrekking heeft op onze dienstverlening dan willen we graag met u contact onderhouden over onze diensten en producten. Het gaat dan bij het contactformulier met name om de volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar.

Nieuwsbrief

Als klant van Intermax kunt u onze nieuwsbrief per e-mail ontvangen om u op de hoogte te houden over allerlei ontwikkelingen. U kunt zich altijd van de nieuwsbrief afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in de nieuwsbrief. Zodra u zich afmeldt als klant, verwijderen wij onmiddellijk uw profiel en persoonsgegevens.

Wij versturen standaard de volgende e-mailnieuwsbrieven:

  • periodieke nieuwsbrief van Intermax;
  • events, een e-mail met aankomende events die wij alleen of samen met partners organiseren;
  • acties, een e-mail met acties voor onze diensten en producten;

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is het gerechtvaardigd belang van Intermax om met u als klant het contact te onderhouden.

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor dit doel en uw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden worden niet geschaad. Indien u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt ook uw eventuele profiel verwijderd.

Whitepapers

Als op onze website de mogelijkheid bestaat om, na achterlating van uw contactgegevens, materiaal te downloaden, zoals bijvoorbeeld white papers, dan gebruiken wij uw contactgegevens om contact met u op te nemen over dat materiaal. Wij willen u dan graag op de hoogte houden over onze diensten en producten.

De grondslag op basis waarvan wij in dit kader de persoonsgegevens verwerken is het gerechtvaardigd belang van ons om met u als klant het contact te onderhouden.

Sollicitatie

Indien u in het kader van een sollicitatie gegevens achter laat via onze website of direct aan ons verstrekt, dan zullen wij deze gegevens alleen gebruiken in het kader van de sollicitatieprocedure. Als de vacature waarop u gesolliciteerd heeft vervuld is of wordt ingetrokken, vernietigen wij de door u verstrekte gegevens, zoals curriculum vitae en motivatiebrief, binnen vier weken na afwijzing of intrekking van de vacature, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om de gegevens langer te bewaren voor eventuele toekomstige vacatures. Indien u toestemming hebt gegeven voor het langer bewaren van uw sollicitatiegegevens dan bewaren wij uw gegevens voor maximaal 1 jaar.

De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: de (precontractuele) uitvoering van een (arbeids)overeenkomst dan wel uw toestemming voor het maximaal 1 jaar bewaren van uw gegevens.

Let op: een pasfoto, geboorteplaats of -land en lidmaatschappen op vakbonden, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand zijn bijzondere persoonsgegevens. U hoeft dat niet te noemen in uw curriculum vitae of motivatiebrief, en is ook helemaal niet relevant bij de beoordeling van uw sollicitatie.

Verstrekking derden

Wij kunnen derden inschakelen om namens ons persoonsgegevens te verwerken ofwel gebruikmaken van diensten van derden waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Deze derden worden in dat geval “verwerkers” genoemd. Deze verwerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Intermax en mogen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden aanwenden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het gaat dan om onze hosting provider en leveranciers van online tools. Met deze online tools kunnen wij bijvoorbeeld de nieuwsbrief versturen, uw vragen of commentaar opvolgen of uw sollicitatie afhandelen. Voor het opvolgen van sollicitaties gebruiken wij programmatuur van derden.

Persoonsgegevens kunnen buiten de E.U. of E.E.R. verwerkt worden. Het gaat dan meestal om de Verenigde Staten. Wij dragen er zorg voor dat de derden die uw persoonsgegevens verwerken Privacy Shield gecertificeerd zijn of werken met de modelcontracten van de E.U. voor doorgifte.

Cookies

Op onze website worden cookies geplaatst. Hoe wij met cookies omgaan hebben we in een aparte cookieverklaring vastgelegd.

Websites of diensten van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links, of anderszins aan onze website verbonden of gekoppeld zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen of andere (algemene) voorwaarden van deze websites of diensten te lezen, alvorens de websites of diensten van deze derden te gebruiken.

Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:

  • Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
  • Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
  • Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.