Over Intermax

Duurzaam ondernemen (MVO)

Intermax werkt voor de gezondheidszorg, overheid en organisaties met kritische infrastructuur. Betrouwbare, veilige én duurzame IT is voor hen essentieel.

We streven continu naar de bescherming van het milieu, door zo duurzaam mogelijk te werken. Dat doen we bijvoorbeeld door onze servers volledig CO2-neutraal te laten draaien in onze datacentra. Ook heeft vrijwel ons hele personeel een volledig elektrische auto. Zo beperken we de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op het milieu en proberen we de kwaliteit van ons leefmilieu en onze werkomgeving positief te beïnvloeden. We laten ons jaarlijks auditten en zijn al jaren gecertificeerd volgens ISO14001, de internationale norm voor milieumanagement.

Onderdeel van ons duurzaamheidsbeleid is dat Intermax actief stuurt op het reduceren van haar eigen (directe en indirecte) CO2-uitstoot. Daarom zijn we gecertificeerd volgens CO2 Prestatieladder niveau 3. We maken ons eigen energieverbruik inzichtelijk en streven ernaar uiterlijk 2030 een CO2 negatieve organisatie te zijn.

Enkele feiten op een rij:

– In 2022 stootten we slechts 120 ton CO2 uit. Dat is het equivalent van 7 Nederlandse gezinnen op jaarbasis. We streven naar minimaal 10% reductie per jaar. 

– Alle stroom die we in onze 5 Nederlandse datacentra gebruiken, is opgewekt door Nederlandse wind en zon. We hebben hier Garanties van Oorsprong voor. 

In deze documenten is te lezen hoe we dit doen:

CO2-beleid

CO2 voortgangsverslag en energie actieplan

Energiebeoordeling

Communicatiemomenten CO2 reductie

 

 

MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000

Intermax heeft ook de MVO-zelfverklaring volgens ISO 26000 gepubliceerd bij NEN. ISO 26000 is een internationale ISO-norm die zich richt op MVO. In deze verklaring beschrijven we hoe we duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) implementeren en uitvoeren in onze dagelijkse bedrijfsvoering. We stelden deze verklaring op volgens de hoogste transparantietrede (3).

De volledige MVO-zelfverklaring is hier te lezen.

 

 

Maatschappelijke partnerships en initiatieven 

Dat Intermax een maatschappelijk betrokken organisatie is, uit zich ook in de volgende partnerships en initiatieven:   

  • JINC: we steunen deze organisaties door onder meer het geven van sollicitatietraining, en het begeleiden van jongeren richting een succesvolle opleiding en baan. Ook doen we mee met hun project De Baas van Morgen – al meer dan 10 jaar!
  • Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR): al meer dan 10 jaar zijn we trotse sponsor van dit mooie festival – omdat we van film houden, maar ook omdat het Rotterdam elk jaar weer op de kaart zet.
  • ErasmusMC Foundation: we steunen de ErasmusMC Foundation in allerlei projecten om onderzoek mogelijk te maken naar zeldzame ziekten, de aanschaf van complexe medische apparatuur en de steun aan patiënten in het ErasmusMC. 
  • Bits of Freedom: we steunen het werk van BoF in hun strijd voor online privacy en digitale burgerrechten
  • CITA: We zijn één van de ‘founding members’ van CITA – de Cloud IT Academy. Samen met de Hogeschool van Utrecht leiden we hier jonge IT professionals op. Studenten kunnen in een duaal traject leren én werkend hun HBO Cloud & Security halen.
  • NBIP: We zijn actief in het bestuur van de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), die onder andere de Nationale Anti-DDoS Wasstraat beheert. Dit is de enige en grootste non-profit anti-DDoS voorziening ter wereld! Intermax stond aan de wieg van de NaWas, zowel in organisatorische als technische zin.
  • We zitten in de Hogeschool Rotterdam Business School Adviesraad en Beroepenveldcommissie, omdat we het belangrijk vinden om studenten ‘de juiste dingen te laten leren’ – niet alleen vanuit eigen belang, maar ook voor het succesvol laten zijn van afgestudeerden. 

 

Klaar voor veilige en beschikbare IT op de Intermax manier? 

Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina's meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen: