Intermax gaat haar dienstverlening onderbrengen in een nieuw datacenter: NorthC Zestienhoven. Dit vorig jaar opgeleverde datacenter gaat het bedrijf helpen de ambities voor de verdere groei en verduurzaming van de dienstverlening te realiseren. Niels Ardts, Lead Cloud Architect bij Intermax, vertelt in dit artikel meer over de keuze voor dit nieuwe datacenter.

Niels: “Intermax maakt gebruik van verschillende datacentra in Nederland, waarvan twee in de regio Rotterdam. Deze twee zijn samen verantwoordelijk voor onze primaire dienstverlening. In 1 van de Rotterdamse datacenters liepen we tegen beperkingen aan bij het realiseren van de ambities voor onze infrastructuur. Daarnaast waren we al een tijd op zoek naar een datacenter waar de restwarmte die er ontstaat, nuttig wordt ingezet. Met deze wensen in het achterhoofd, zijn we gaan zoeken.”

Netwerk opgedeeld in silo’s

“We hebben al onze infrastructuur gescheiden in verschillende silo’s”, vervolgt Niels. “In 1 silo worden telkens een aantal klanten geplaatst – ook onze HealthCloud staat bijvoorbeeld in aparte silo’s. Een silo bestaat uit 3 componenten: compute-, opslag- en netwerk-infrastructuur. Deze opzet helpt ons risico’s te beperken, omdat de silo’s onafhankelijk van elkaar functioneren.

“We wilden een nieuwe datacenter-locatie om de compute-, storage- en netwerk-infrastructuur van de verschillende silo’s onder te brengen. Het nieuwe datacenter moest bovendien in de omgeving van Rotterdam liggen, in verband met het twin datacenter-concept dat we hanteren – dit vereist een beperkte fysieke afstand ten opzichte van ons andere primaire datacenter.”  

CO2-negatieve organisatie in 2030

“Ook zeer belangrijk bij onze zoektocht: we wilden graag gebruik maken van een datacenter dat ons beter kon helpen bij het realiseren van onze milieu- en duurzaamheidsdoelen. We streven er bij Intermax continu naar om zo duurzaam mogelijk te werken, en we sturen actief op het reduceren van onze eigen CO2-uitstoot. Daarvoor zijn we zelfs gecertificeerd volgens CO2 Prestatieladder niveau 3. Ons doel is om uiterlijk in 2030 een CO2-negatieve organisatie te zijn.” 

Datacenter NorthC Zestienhoven

“Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij NorthC Zestienhoven. Dit datacenter is net vorig jaar opgeleverd, voldoet aan de nieuwste normen en beschikt over de laatste technologie. Ook zien we hier voldoende groeimogelijkheden én is er een duidelijk beleid omtrent duurzaamheid. Zo wordt restwarmte uit het datacenter gebruikt en vervolgens ingezet in de omgeving, bijvoorbeeld om gebouwen en woningen in de buurt te verwarmen.” 

Wat gaat er nu gebeuren? 

Niels: “Op dit moment werken we aan het opbouwen van de netwerkinfrastructuur die de silo’s nodig hebben om de nieuwe datacenterlocatie in het geheel op te kunnen nemen. Hierbij passen we gelijk onze laatste inzichten op het gebied van business continuity toe, waardoor de omgeving in zijn geheel nog beter bestand wordt om verstoringen te ondervangen. Daarnaast wordt er gewerkt aan migratie-draaiboeken. Op basis van deze draaiboeken zal de daadwerkelijke verhuizing van de infrastructuur plaatsvinden.

“We gaan geleidelijk alle infrastructuur die we nodig hebben voor onze silo’s migreren van de bestaande naar nieuwe locatie. Omdat ze zijn voorzien van een grote mate van redundantie, kunnen we gemakkelijk infrastructuur verhuizen en operationeel maken op de nieuwe locatie, zonder dat dit negatieve invloed heeft op de werking van de klantsystemen. Ook kunnen we zo moeiteloos capaciteit verplaatsen en op een gefaseerde manier de werklast verspreiden tussen de nieuwe en bestaande datacenter-locaties. Dit hebben we al diverse malen zo uitgevoerd, bijvoorbeeld bij eerdere verhuizingen en bij het vernieuwen van bepaalde componenten in onze infrastructuur. Deze werkwijze is daarmee als het ware onze standaard geworden.

“Als dit alles is afgerond, is onze infrastructuur nog robuuster en zijn we nòg beter in staat onze klanten – veelal maatschappelijk cruciale organisaties die voor wie de veiligheid en beschikbaarheid van hun IT van het grootste belang zijn – te voorzien van de beste dienstverlening.”

Inhoudsopgave