Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

Coordinated Vulnerability Disclosure

Bij Intermax vinden wij de veiligheid van onze systemen en die van onze klanten heel erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. Het kan voorkomen dat u toevallig tegen een kwetsbaarheid aanloopt bij normaal gebruik van onze diensten of producten, of u doet onderzoek om zo actief zwakke plekken te vinden.

Ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid is geen uitnodiging om onze systemen en netwerken uitgebreid actief te scannen op zwakke plekken. Dat doen we zelf al zo goed mogelijk en het levert ons veel extra werk en wellicht overbodige meldingen in ons SOC op als u dat ook nog eens dunnetjes over gaat doen. We willen wel graag samenwerken om zo beter, slimmer en veiliger te worden!

Wij vragen u:

 

 • Uw bevindingen te mailen naar cert@intermax.nl – versleutel uw bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Ons voldoende informatie en tijd te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld als politie of justitie dit van ons eisen of in geval van aangifte,
 • Melden onder een pseudoniem is mogelijk, maar dan kunnen we mogelijk geen leuke cadeau’s sturen om u te bedanken,
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke kwalitatieve melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. Mogelijke beloningen zijn een cadeaubon of Intermax merchandise.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.