Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

Intermax is een samenwerking aangegaan met het AI orchestratie platform UbiOps en het Data & AI Consultancy ADC. Samen hebben wij bij een groot Nederlands ziekenhuis een Artificial Intelligence (AI)- project opgestart waarmee de administratie beter en sneller afgehandeld kan worden. Het doel is dat zorgprocessen correct gefactureerd worden, zodat onderfacturatie vermindert en de administratiedruk wordt verlaagd. 

Foutgevoelige administratie

Ziekenhuizen zijn voor een gezonde financiële huishouding afhankelijk van volledige en correcte declaraties bij zorgverzekeraars. Momenteel gaat er veel tijd zitten in de administratieve controle, ook door artsen. De handmatige registratie van medische handelingen voor de administratie is foutgevoelig en er wordt eenvoudig iets gemist. Sommige medische handelingen worden niet correct geregistreerd en vervolgens niet gefactureerd. In dit project wordt gebruik gemaakt van AI (veilige Large Language-modellen). Hiermee worden de naslagen van de arts centraal gesteld en wordt de overige administratie daarop getoetst. De benodigde informatie wordt naar boven gehaald en op deze manier kan het ziekenhuis de geleverde zorg correct declareren. Het AI-project zorgt voor een efficiëntere, minder foutgevoelige administratie en dat levert een significant financieel voordeel op. Een bijkomend voordeel is dat de zorgmedewerker veel minder tijd aan de administratie hoeft te besteden en zich meer kan richten op het bieden van zorg.

Zorgverzekeraars willen correcte cijfers

Het project werd opgestart omdat ADC op verzoek van het ziekenhuis assisteerde bij het onderhandelingstraject met zorgverzekeraars; deze willen de cijfers zoals ze werkelijk zijn. De controle van de administratie van patiëntbehandelingen moet in een veilige omgeving plaatsvinden. Door de inzet van een open source Large Language Model (LLM) in een beveiligde omgeving wordt alle benodigde data voor een correcte facturatie gevonden en verwerkt.

Project voldoet aan eisen voor compliance

Yannick Maltha, CEO van UbiOps: “De overheid heeft aangegeven een voorkeur te hebben voor Generatieve AI-oplossingen gebaseerd op open source. Dat is ook de basis van dit project, zo kan de klant altijd zien wat er met de data gebeurt. Ziekenhuizen worstelen veelal met dezelfde problematiek: ze willen innoveren én hun data beschermen en er invloed en controle op uitoefenen. Wij laten met dit project gebaseerd op LLM zien dat transparantie en controle centraal staat. We geven inzicht in waar de data staat, wie erbij kan, wie de controle over de AI-oplossing heeft en ook wie de cloud-infrastructuur beheert, namelijk Intermax.”

Omdat het project werkt met privacygevoelige data is het voldoen aan wet- en regelgeving essentieel. Ruben Baauw, Manager New Business bij Intermax: “De medische informatie die als bron dient voor het LLM is erg gevoelig en komt rechtstreeks uit elektronische patiëntendossiers. Het is daarom niet wenselijk om openbare commerciële modellen te gebruiken waarin de data buiten Nederland wordt verwerkt. Bovendien is het niet in overeenstemming met de AVG, dus gebruiken we een veilig LLM. Intermax biedt secure compute- en opslagcapaciteit die geschikt is voor gebruik door AI- en ML-modellen. Uiteraard hosten we dit in Nederland.”

AI-project is opmaat voor verdere samenwerking

Verwacht wordt dat dit project voor de zomer is afgerond en op andere administratieve afdelingen binnen het ziekenhuis uitgerold kan worden. Intermax, UbiOps en ADC zien in dit proefproject een uitstekende start voor een verdere samenwerking in de Healthcare-sector en bij organisaties die gevoelige informatie op een veilige manier willen inzetten voor een correcte financiële afhandeling.

Is uw organisatie actief binnen de gezondheidszorg of publieke sector en wilt u meer weten over wat Intermax samen met UbiOps en Data & AI Consultancy ADC doet op het gebied van Soevereine Cloud en generatieve AI? Neem contact met ons op.

Inhoudsopgave