Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

Anno 2023 is cloudtechnologie wijd verspreid. Er zijn nog maar weinig organisaties die niet een of andere vorm van cloudtechnologie gebruiken. Toch zien we nog steeds bedrijven en instellingen die hechten aan een on premise-aanpak. Zij hebben daar uiteenlopende redenen voor – denk aan eigen controle en regie of specifieke compliance-eisen. Dat waren in de beginjaren van de cloud valide argumenten.

Inmiddels zijn er tal van cloudplatforms die deze zorgen volledig wegnemen. Dat gaat met name om hybride of managed platforms die enerzijds alle voordelen van cloudtechnologie bieden, en anderzijds de kenmerken van een on premise-aanpak hebben, zodat controle en regie gewaarborgd zijn.

De vijf redenen voor cloudtechnologie

Waarom zou een organisatie moeten kiezen voor een cloudplatform? We zetten de vijf belangrijkste redenen op een rij:

1. Continuïteit van mensen en middelen

Door over te stappen op cloudtechnologie is de continuïteit van mensen en middelen veel beter te waarborgen en is beter in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Bij een volledige on premise-omgeving is immers een flinke IT-afdeling nodig om infrastructuur- en applicatiebeheer goed uit te kunnen voeren. Zeker als 24×7 beschikbaarheid vereist is, legt dit een zware druk op de IT-medewerkers. Bovendien is er veel kennis en kunde nodig om de IT-infrastructuur zo veilig en beschikbaar mogelijk te houden – die kennis en kunde is niet altijd intern aanwezig.

2. Cloudtechnologie maakt een organisatie flexibeler

De inzet van cloudtechnologie maakt organisaties flexibeler. Dat geldt onder meer als het gaat om schaalbaarheid. Bij een on premise-omgeving is het bij groei lastig om snel in te spelen op meer gebruikers. U moet hardware aanschaffen, installeren, testen en uitrollen. Dat kan dagen tot weken duren. Bij een cloudplatform is een gebruiker vrijwel altijd direct aan te maken en kan hij of zij onmiddellijk aan de slag.

Tegelijkertijd heeft u bij krimp niet direct kostbare overcapaciteit. In een cloudomgeving is afschalen net zo eenvoudig als opschalen. Hiernaast speelt flexibiliteit ook een rol als het gaat om het inspelen op innovaties en actuele ontwikkelingen. Een on premise-omgeving is in de regel statisch. Dat verhoudt zich slecht tot de inzet van nieuwe technologieën. Cloudplatforms zijn open, waardoor het gemakkelijk is om nieuwe mogelijkheden snel op te nemen in het platform.

3. Hoge beschikbaarheid van cloudplatforms

Moderne cloudplatforms zijn hoog beschikbaar met uptimes van 99,999 procent. Een dergelijk percentage is on premise alleen tegen zeer hoge kosten te realiseren. Cloudplatforms delen deze hoge kosten door alle infrastructuur onder te brengen in Tier 3-datacenters. Alle investeringen op het gebied van redundantie zijn hier te delen door alle gebruikers. Dat zorgt voor lagere kosten per gebruiker.

4. Cloudtechnologie is veilig

Cloudplatforms zijn nu veilig. Waar voorheen de veiligheid van data en systemen soms reden tot zorg gaf, stellen cloudaanbieders stellen nu hoge eisen aan hun fysieke en digitale beveiliging. Bovendien geven veel cloudaanbieders nu allerlei third party assurance, in de vorm van ISO- of ISAE-certificeringen en –verklaringen. Dit neemt u allerlei zorgen uit handen, doordat u er dankzij dit soort verklaringen er vanuit kunt gaan dat de cloudaanbieder – volgens een bewezen standaard – de zaken op orde heeft.

5. Ruimte voor strategische activiteiten

De inzet van (managed) cloudtechnologie leidt binnen de eigen organisatie tot een andere tijdsbesteding. Er is intern minder tijd nodig voor routinematige beheerstaken. Daardoor ontstaat er ruimte voor andere, meer strategische activiteiten door de IT-afdeling. De traditionele beheerder krijgt meer de rol van regisseur. Dat vereist de nodige training en opleiding, maar maakt het werk van traditionele beheerders breder en gevarieerder – en daardoor interessanter.

Cloudtechnologie-Intermax-Healthcloud-

In de zorgsector is cloudtechnologie lange tijd met argwaan bekeken, omdat het voor organisaties betekende dat zij een zekere autonomie over hun IT moesten opgeven. Deze argwaan is inmiddels grotendeels verdwenen. Het besef groeit dat een cloudoplossing, zoals Intermax biedt met de HealthCloud, een uitstekende keuze is. Hierbij wordt met de nieuwste cloudtechnologie een private IT-omgeving gecreëerd voor een zorginstelling. Die profiteert daardoor van de schaal- en kostenvoordelen van cloudtechnologie, bijvoorbeeld doordat capaciteit makkelijk op- en afgeschaald kan worden en er daarmee snel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen binnen de zorginstelling. Tegelijkertijd hoeft de zorginstelling zich geen zorgen te maken over data-governance en compliance. De HealthCloud speelt zo in op de eisen van zorginstellingen die de cloud willen inzetten op een manier die bij hun branche past.

Inhoudsopgave