IT ondersteunt tegenwoordig vrijwel elk bedrijfsproces. Sterker nog: dankzij IT zijn processen continu te optimaliseren, waardoor de productiviteit binnen een organisatie stijgt. Dit vereist een sterke visie op de rol van IT binnen de eigen organisatie. Ook geeft het een uitdaging: hoe beheerst u de kosten van de IT-infrastructuur? In deze blog gaan we in op deze vraag. Dat doen we aan de hand van een vergelijking tussen het capex- en opex-model.

Kosten van IT-infrastructuur: het opex-model

Van oudsher werkten organisaties voor hun IT met investeringscycli. Nieuwe hardware en software werden aangeschaft en binnen enkele jaren afgeschreven. Dit capex-model van kapitaalinvesteringen heeft na de opkomst van de cloud flink terrein verloren. En dat is ook niet vreemd; het opex-model van de cloud met zijn operationele investeringen (opex) heeft duidelijke voordelen.

Om te beginnen verdeelt u bij een opex-model alle IT-kosten over een lange, vaste periode. De IT-infrastructuur kosten zijn redelijk voorspelbaar, omdat u betaalt per gebruiker of een andere verbruikseenheid – denk aan CPU, RAM of GB-storage. Bij een capex-model is het lastig om – bij de start van een nieuwe investeringsronde – goed te voorspellen hoeveel capaciteit gebruikers nodig zullen hebben. Dat leidt gemakkelijk tot een situatie waarbij u extra capaciteit toevoegt, om later niet in de problemen te komen. Het risico is groot dat deze (kostbare) capaciteit nooit wordt gebruikt en achteraf tot onnodige kosten leidt.

Flexibel schalen met pay-for-use

Bij het opex-model zorgt pay-for-use ervoor dat u altijd op- en af kunt schalen en dus nooit eigen reservecapaciteit nodig hebt. Een nieuwe gebruiker is vrijwel direct aan te maken en kan direct aan het werk. Dat is een enorm verschil met het traditionele model van hardware bestellen, installeren, testen en uiteindelijk uitrollen. Bovendien zijn kosten beter voorspelbaar omdat het op korte en middellange termijn mogelijk is om goede prognoses te maken over vereiste capaciteit.

kosten IT-infrastructuur

Het gevaar van lock-in

Naast mogelijk onbenutte capaciteit is een lock-in op het gebied van technologie een ander mogelijk nadeel van het capex-model. Bij hoge investeringen en afschrijvingen over enkele jaren is er in de tussenliggende periode vaak weinig ruimte voor innovaties. De IT-infrastructuur staat en moet noodgedwongen enkele jaren mee. Is er al ruimte voor innovatie, dan wijst de dagelijkse praktijk snel uit dat de ruimte voor vernieuwing klein is – vooral omdat aansluiting op de bestaande omgeving lastig is. Zo beperkt het capex-model de noodzakelijke innovatie en het direct benutten van nieuwe, technologisch ontwikkelingen.

Bij opex heeft een organisatie geen last van lock-in. De cloudaanbieder is verantwoordelijk voor de infrastructuur en door zijn focus op dienstverlening legt hij het accent op continue innovatie. Dat zorgt immers voor concurrentiekracht en kostenbeheersing.

Afremmen van complexiteit

Elke IT-manager zal het herkennen: de IT-omgeving blijft groeien, en met die groei neemt ook de complexiteit toe. Dat leidt gemakkelijk tot hogere kosten. Door meer cloudtechnologie in te zetten, kunt u de IT-omgeving efficienter indelen en de complexiteit afremmen. Dat helpt ook om kosten te beheersen; u heeft minder beheerlasten op het gebied van IT-infrastructuur. Hierdoor ontstaat ook ruimte om de focus te leggen op de eindgebruiker. Want: hoe beter de eindgebruiker bediend wordt, hoe hoger de productiviteit.

Compliancy

Is cloudtechnologie wel compliant? Die vraag leeft volop – onder andere in de zorgsector, waar de eisen aan privacy en governance hoog zijn. Met het oog daarop zijn managed cloud-platforms in opkomst die de voordelen van cloudtechnologie – op het gebied van schaal en kosten – combineren met de eisen van een on premise-platform als het gaat om compliancy.

Een voorbeeld is de Intermax HealthCloud, die door verschillende ziekenhuizen in Nederland wordt ingezet. Dit platform is volledig ‘purpose-built’ voor de zorgsector. Een zorginstelling kan desgewenst klein starten en cloudtechnologie inzetten als flexibele schil. Vervolgens kan een instelling groeien naar een volledige omgeving, die Intermax kan beheren. Er wordt betaald naar gebruik en maandelijks op- of afschalen is mogelijk. Data blijft bovendien gegarandeerd in Nederland. Zo is ook in de zorg te profiteren van cloudtechnologie zonder concessies te doen aan compliancy.

Meer weten over de Intermax HealthCloud? Neem contact met ons op via de knop rechts op deze pagina.

Inhoudsopgave