Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

Op donderdag 23 mei vond het event ‘Souvereine Cloud voor generatieve AI’ plaats op de Holland Security Delta in Den Haag. Dit event is georganiseeerd door Intermax in samenwerking met UbiOps en mede mogelijk gemaakt door Lenovo. Het event is goed bezocht, had een boeiende line-up van sprekers en leverde interessante gesprekken op tijdens de netwerkborrel. Mocht u het event gemist hebben, wij hebben de belangrijkste take-aways per keynotespreker op een rij gezet.

Jesse Six Dijkstra | Lid van de Tweede Kamer

Namens Nieuw Sociaal Contract, lid van de vaste Tweede Kamercommissie Digitale Zaken
 • De macht en invloed van Big Tech wordt volgens sommigen te groot, Nederland dient minder afhankelijk van hen te worden en meer zelf te gaan doen. Zeker als het gaat om de combinatie van AI en de zeggenschap over en privacy van gevoelige persoonlijke data
 • Ten aanzien van AI en soevereiniteit dient vanuit een wet- & regelgeving te worden gericht op de wetmatigheid van algoritmes (mag het), dataprivacy en de betrouwbaarheid en verifieerbaarheid van de resultaten.
 • AI kan voor Nederland Kennisland een strategische component worden in onze geopolitieke positie. Hierbij wordt een soevereine AI-omgeving toegejuicht en initiatieven zoals GPTNL en de ‘AI Act’ uit Europa als sympathiek en positief ervaren.

Stefan Leijnen | Lector & Lead EU Affairs

Lector in Artificial Intelligence & Lead EU Affairs bij AiNed
 • Door de exponentiele groei is een competitie ontstaan tussen AI-modellen. Niet ieder AI-initiatief kan dit bijbenen waarmee de keuze in modellen steeds minder groot wordt. Zij die overblijven worden steeds krachtiger.
 • Mocht de CEO van een organisatie zeggen dat AI nog niet wordt gebruikt binnen het bedrijf, de werknemers zijn er al lekker mee aan de slag. Banen veranderen en verdwijnen door AI, maar de kansen zijn tegelijkertijd enorm.
 • Nederland maar zeker ook Europa dient een eigen richting te kiezen. Grote kansen en ook verantwoordelijkheden bestaan voor InvestNL, een Europese ‘single capital market’ en de Europese commissie om te helpen een serieuze AI-industrie in Europa mogelijk te maken. Hierbij wordt gerefereerd aan het onderzoek ‘Generative AU: Europe’ Quest for Regulation and Industry Leadership’, gepubliceerd door AiNed.

Theo van Bergen | Manager Kenniscentrum

Manager Kenniscentrum bij Hoge Raad der Nederlanden
 • Alhoewel het een traditionele business lijkt, zet De Hoge Raad AI in om haar aanzienlijke content base (9 miljoen documenten) met uitspraken en jurisprudentie doorzoekbaar te maken.
 • De Hoge Raad heeft de ambitie om een duidelijke visie op data neer te zetten en “wil koploper zijn in het gebruik van AI en experimenteren om te leren”. Als belangrijkste eisen gelden nauwkeurigheid & betrouwbaarheid, transparantie en Privacy & gegevensbescherming.
 • Saai werk wordt reeds door AI overgenomen waarmee de administratieve last wordt verlaagd. Theo toont twee concrete use cases die gebruik maken van AI: PseudoKeep, waarmee juridische stukken automatisch gepseudonimiseerd worden voor externe publicatie en Juridisch Assistent Intellectueel Eigendom, waarmee juristen binnen De Hoge Raad hun vragen kunnen stellen over onderwerpen rondom intellectueel eigendom.

Thony Ruys | AI-Consultant & Healthcare Innovator

AI-Consultant & Healthcare Innovator bij Orly media
 • Thony onderzoekt hoe de tijd die een arts/chirurg besteedt aan administratie kan worden verminderd. Dit is op dit moment namelijk zo’n 40% van zijn / haar tijd. Bovendien sluipen, in de beperkte tijd die er nog voor staat, foutjes in de administratie. Die leiden tot minder goede registratie of zelfs onderregistratie van zogenaamde DBC-codes (diagnose-behandel-combinatie, de basis voor een zorgnota).
 • De inzet van Large Language Models (ChatGPT) is ideaal om te zoeken in ongestructureerde data zoals de aantekeningen van artsen. Het doel is om van betere, naar makkelijkere, naar helemaal geen registratie te gaan.
 • Op basis van de huidige bevindingen wordt circa 15% van de behandelingen verkeerd geregistreerd. Door een goed getraind model kunnen deze verkeerde registraties worden opgeheven, worden registraties accurater en worden zodoende betere DBC-codes geregistreerd. Dit leidt tot hogere inkomsten voor daadwerkelijk verrichte handelingen. Per polikliniek in een gemiddeld ziekenhuis ligt er misschien wel een miljoen euro te ‘winnen’.

Is uw organisatie actief binnen de gezondheidszorg of publieke sector en wilt u meer weten over wat Intermax samen met UbiOps doet op het gebied van Soevereine Cloud en generatieve AI? Neem contact met ons op.

Inhoudsopgave