Met onze oplossingen zorgen we voor een veilig en beschikbaar IT-landschap, van werkplek tot de cloud.

We hebben onze oplossingen onderverdeeld in zes categorieën: 

 

 

We richten ons op organisaties voor wie veiligheid en beschikbaarheid cruciaal zijn. Zij zijn veelal werkzaam in de volgende sectoren: 

Wij geloven dat je met een nieuwsgierige houding het beste resultaat behaalt. Met die houding maken we complexe IT-materie toegankelijk. Lees er meer over in onze blogs, artikelen en cases:  

Lees op deze pagina’s meer over ons, onze klantbeloftes, onze certificeringen en de manieren waarop we duurzaam ondernemen:

“Ik ben natuurlijk geen dokter, maar dit traject had soms wel wat weg van een open hart-operatie”, start Niels Ardts (lead cloud architect bij Intermax) zijn verhaal over de verhuizing van een deel van onze dienstverlening naar NorthC Zestienhoven.  

“We zijn verhuisd naar een nieuw datacenter, en hebben ook nog eens – voor 1 van de silo’s binnen onze infrastructuur – het hele netwerk vernieuwd. Een flinke operatie, die we – samen en met een uitstekende voorbereiding – echt op ‘De Intermax Manier’ hebben afgerond. Dit soort operaties gaat om meer dan technische kennis alleen, de manier waarop je met elkaar omgaat en zaken uitspreekt is net zo belangrijk.”   

Netwerk opgebouwd in silo’s 

Begin 2023 zijn we gestart met de voorbereidingen voor de verhuizing naar NorthC Zestienhoven. Niels vertelt: “Onze infrastructuur is opgesplitst in verschillende silo’s. Dat doen we om risico’s te beperken; in een silo zijn telkens een aantal klanten geplaatst, waardoor we impact bij een eventuele calamiteit kunnen beperken. Een silo bestaat uit 3 componenten: compute-, opslag- en netwerk-infrastructuur. In 2022 hebben we besloten alle apparatuur van locatie Rotterdam in een ander datacenter onder te brengen. Het nieuwe datacenter moest in de omgeving van Rotterdam liggen, in verband met het twin datacenter-concept dat we hanteren. Hiervoor hebben we op twee verschillende datacenters dezelfde opstelling, zodat een datacenter het andere kan opvangen in het geval van een calamiteit. NorthC Zestienhoven voldoet aan al onze wensen en eisen. Het biedt ons ook mogelijkheden om samen allerlei mooie nieuwe initiatieven te ontwikkelen; zo zijn we samen met iXora en NorthC een pilot rondom immersion cooling gestart.” 

Vernieuwing netwerkapparatuur

“De verhuizing naar het nieuwe datacenter bood ook de kans voor 1 van de 3 silo’s – met daarin de Intermax HealthCloud – het netwerk te vernieuwen. In deze silo maakten we nog geen gebruik van onze nieuwste – op Juniper gebaseerde – EVPN-VXLAN architectuur. Deze architectuur heeft zich de afgelopen jaren bewezen in onze andere silo’s, onder andere op het gebied van standaardisatie, en biedt ons een hoge mate van automatisering. Ook kunnen we met deze architectuur makkelijker én met minder risico, werkzaamheden op het netwerk uitvoeren. Ook kunnen we nu een nog hogere mate van redundantie bieden én de capaciteit tussen datacenters aanzienlijk vergroten. Hoewel we ons bewust waren van het feit dat een vernieuwing van het netwerk de verhuizing gecompliceerder zou maken, hebben we deze kans toch gegrepen om zaken samen te voegen, in een groot masterplan.”  

19 draaiboeken voor volledige migratie

“Begin 2023 zijn we gestart met het migreren van onze eigen beheeromgeving, relatief gezien de meest makkelijke klus. Daarna hebben we de eerste 2 silo’s van ons netwerk gedaan en als laatste de silo met daarin onze HealthCloud. Alle migraties moesten uiteraard op een verantwoorde manier gebeuren. Door de combinatie van een fysieke verhuizing met het vernieuwen van het netwerk hebben we daarom voor deze laatste silo-migratie maar liefst 19 draaiboeken ontwikkeld. Voor elke migratie hebben we ons steeds afgevraagd ‘Hebben we er alles aan gedaan om dit goed te laten verlopen?’, waarbij we altijd veel aandacht hebben gehad voor wat als-scenario’s. Natuurlijk was het soms spannend, maar doordat onze voorbereiding steeds zo uitgebreid was, hadden we het vertrouwen dat het ging lukken.”    

“We hebben onszelf wel uitgedaagd”, gaat Niels verder. “Uiteraard moesten we eventuele risico’s zoveel mogelijk minimaliseren. Dat hebben we gedaan door acties te groeperen en zo klein mogelijk te houden. Daarmee konden we zaken snel terugdraaien indien nodig. Ook hebben we zoveel tijd als mogelijk genomen voor alle werkzaamheden. We hebben steeds slim gebruik gemaakt van de redundantie in onze infrastructuur. Daarnaast, om die redundantie optimaal te houden, hebben we tijdelijk extra storage- en compute-capaciteit toegevoegd. Zo konden we afhankelijkheden kleiner maken en de kans op verstoringen zo laag mogelijk houden. Verder hebben we ervoor gezorgd dat er vanuit onze belangrijkste vendoren steeds mensen on-site waren bij verhuizingen, voor het geval er toch iets mis zou gaan.” 

Borgen van dienstverlening en menselijke maat voorop

“We zijn ons er altijd enorm van bewust dat we voor maatschappelijk cruciale organisaties werken – denk aan grote ziekenhuizen -, die een grote afhankelijkheid hebben van onze dienstverlening. Als wij fouten maken kan dat heftige consequenties hebben. Die verantwoordelijkheid beseffen we ons erg goed. Daarnaast houden we de menselijke maat altijd goed in de gaten. Verantwoord omgaan met de verhouding mens-capaciteit is heel belangrijk; ons reguliere werk gaat immers ook altijd door. Zo proberen we te voorkomen dat we diep in de nacht werkzaamheden uit moeten voeren. Dat is ook niet nodig als we de risico’s van dat werk kunnen minimaliseren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de aanwezige redundantie in onze infrastructuur.” 

“Uiteindelijk hebben we – mede dankzij de geweldige voorbereiding – alles afgerond zonder downtime, daar zijn we heel trots op. Minstens net zo trots zijn we op de manier waarop we dit als team hebben gerealiseerd. Het gaat hier om veel meer dan technische kennis alleen; de manier waarop je met elkaar omgaat en zaken uitspreekt is net zo belangrijk. Daar besteden we bij Intermax veel aandacht aan, en dat zie je ook echt terug bij trajecten als dit. Daarbij kregen we ook nog hulp uit alle hoeken van het bedrijf: van Intermakkers die heen en weer tussen datacenters reden in verhuisweekenden tot Intermakkers die de lunch verzorgden voor iedereen. Kortom, een geslaagde operatie waarvan we nog veel plezier gaan beleven de komende jaren!” 

Inhoudsopgave